Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Final Soruları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

TED 600 / FEL 600 / TAR 600 / TR 600 / TİB 600

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Güz 2017

Dr. A. Ayhan Çitil

 

Değerli Katılımcı,

Final sınavı soruları aşağıda sunulmuştur. Şehir dışında görevli olduğu veya bir kursa katılma mecburiyeti olduğu için devam konusunda eksiklikleri bulunanların daha fazla sayıda soruyu cevaplamaları beklenmektedir.

 

Derse,

  • 10-14 saat devam eden katılımcıların 1. veya 2. soruyu
  • 7- 9 saat devam eden katılımcıların 2 ve 3. soruları
  • 0-6 saat devam eden katılımcıların 2, 3 ve 4. soruları

cevaplamaları gerekmektedir.

 

Cevap kağıtları basılı olarak en geç 5 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü ofisine (CC101) iletilmesi beklenmektedir.

 

1. Aşağıdaki cümle ile başlayan bir kompozisyon kaleme alınız:

     Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi sayesinde farkına vardım ki…..........................

 

Not: Bu soru tek aralık Times New Roman 12 punto font ile en az bir en fazla iki sayfa olacak şekilde cevaplanmalıdır.

 

 

2.

i. Aristoteles’e göre bilimsel bilgi üreten (burhanî) çıkarımlarla diyalektik çıkarımlar nasıl farklılaşmaktadır?

ii. Diyalektiğe konu olan felsefî meselelere kendi anabilim dalınızdan iki örnek veriniz?

iii. Kariyerinizde hangi diyalektik meseleyle uğraşmak istediğinizi belirtiniz?

iv. Bu meselenin hangi şekilde çözüme bağlanmasını arzu ettiğinizi (hangi tezi savunduğunuzu) belirtiniz.

v. Bu meselenin söylediğiniz yönde karara bağlanması (diyalektik bir tartışma içerisinde muhatabınızı ikna edebilmeniz) için neyi kanıtlamanız gerekmektedir?

 

3. Bilim Felsefesi ders kitabının 4. Ünitesini okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

i. Gözlem terimi ve teorik terim ayrımı ile neyin kastedildiğini açıklayınız.

ii. Kendi anabilim dalınızda öne sürülmüş bir teoriyi kısaca tanıtınız. Bu teori kapsamında kullanılan teorik terimleri ve gözlem terimlerini ifade ediniz.

 

Not: Bilim Felsefesi ders kitabını indirmek için tıklayınız.

 

 

4. Yazdığınız bir makaleyi intihal veya bir başka etik ihlal içerip içermediğini kontrol etmek üzere kullanabileceğiniz ve en az on ifade içeren bir kontrol listesi hazırlayınız. Kontrol listesini aşağıda bir örneği verilen ifadeleri içerecek bir tablo haline getiriniz:

 

İntihal Kontrol Listesi

 # 

İfade

Evet

Hayır

1.

Yazdığım metnin herhangi bir paragrafında bir metinde okuduğum görüşler ile benim kendi görüşlerim ayırt edilemeyecek bir biçimde iç içe geçmiş mi?

 

 

2.