Çevrimiçi Ortamda Gerçekleştirilen Toplantılarda Formların Kullanımı Hakkında Duyuru!

1. Korona salgını döneminde zorunluluktan dolayı çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen tez jürisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı vb. toplantılarda ses ve görüntü kaydı alınarak enstitüye iletilmelidir.

2. İlgili tüm formları anabilim dalı ve tez danışmanı ıslak veya elektronik olarak imzalamak durumundadır.

3. Tez danışmanı dışındaki jüri üyelerinden eğer ıslak veya elektronik imza alınamıyorsa ses ve görüntü kaydında beyan ettikleri görüşler yeterli sayılacak ve imza aranmayacaktır.

4. Jüri üyelerine tezler ve raporlar e-posta yoluyla iletilebilir. Bu durumda kendilerinden dosyaların ulaştığına dair bir teyit mesajı istenmeli ve ilgili forma bu e-postalar eklenerek enstitüye iletilmelidir.

5. Enstitüye ciltli olarak teslim edilen tezlerin onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzası bulunmak durumundadır.