Anasayfa
 • Öğrencilere Sağlanacak İmkanlar
 • Geri Dön
  Öğrencilere Sağlanacak İmkanlar

  Ücretler, öğrencilere sağlanan imkânlar her başvuru döneminde ilan edilmektedir. Aşağıda 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda belirlenen imkânlar sunulmuştur. Gelecek dönemlerde ilan edilecek imkânlarda farklılıklar olabilir.

   

  1. Tezli yüksek lisans programları tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere ders ve tez dönemi (normal olarak iki yıl ve tez danışmanının gerekli görmesi halinde ek bir yıl olmak üzere) toplam 3 yıl süresince Öğrenim Bursu verilir.

  2. Doktora programı tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere ders ve tez dönemi (toplam 4 yıl, tez yazımı için ek süre alınması durumunda 5 yıl) süresince Öğrenim Bursu verilir.

  3. Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programları tam asıl kontenjanlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran ilk üçer öğrenciye;

  a) Ders ve tez dönemi ( toplam 2 yıl) süresince aylık 700 TL Destek Bursu verilir.

  b) Belirli kontenjan dâhilinde üniversitemizin öğrenci konukevlerinde %30 indirimli (yemek hariç) barınma imkânı sağlanır.

  4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi ve Finans tezli yüksek lisans programlarının

  tam burslu asıl listesinin ilk sırasında yer alan birer öğrenci programın öngördüğü şartları kabul etmeleri koşuluyla Öğrenci Asistan Programı’na alınırlar ve kendilerine:

  a) Her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre 3 yıla kadar aylık 700 TL Destek Bursu verilir.

  b) Belirli kontenjan dâhilinde üniversitemizin öğrenci konukevlerinde %30 indirimli (yemek hariç) barınma imkânı sağlanır.

  5. Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri doktora programları tam burslu kontenjanlarına ilk sırada yerleştirilen ve kayıt yaptıran birer öğrenciye:

  a) Ders döneminde 12 ay süreyle aylık 1000 TL destek bursu verilir.

  b) Belirli kontenjan dâhilinde üniversitemizin öğrenci konukevlerinde %30 indirimli (yemek hariç) barınma imkânı sağlanır

  c) Yeterlik sınavını başaranlar arasından, başarı durumları dikkate alınarak ve programın öngördüğü şartları kabul etmeleri koşuluyla Öğrenci Asistan Programı’na alınanlara her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre 3 yıla kadar (ek süre verilmesi durumunda 4 yıla kadar) aylık 1000 TL Destek Bursu verilir.

  6. Destek Burslarının devamı (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Burs Yönergesi hükümleri çerçevesinde) asgari başarı ve devam koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.