Çeviribilim Doktora Programı

Çeviribilim Doktora Programı, çeviribilim alanındaki kuram ve araştırma yöntemleri konusunda donanımlı; çeviri kuramı, çeviri uygulaması, dil ve çeviri teknolojileri, teknik dokümantasyon yazarlığı ve çevirisi, çeviri eleştirisi ve çeviri tarihi alanlarında bilimsel yeterliğe sahip; alanın ulusal ve uluslararası platformda gelişmesine katkıda bulunabilen bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda çeviribilimin disiplinlerarası doğası ve kimliği vurgulanır. Bilimsel bir çalışma alanı olarak çeviribilimin bu kimliğine katkıda bulunacak nitelikli uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılması sağlanır. Kültürel üretim süreçleri, eleştiri ve kültür kuramları, dünyada ve Türkiye’deki farklı çeviri uygulamaları adayların araştırma ve değerlendirme edinçlerini geliştirmek üzere ele alınır. Çeviribilim alanına uluslararası platformda katkıda bulunmak üzere adaylardan yenilikçi bir araştırma yapması beklenir. Eğitim dili İngilizce olan program tamamı seçmeli olan 24 kredilik 8 dersten oluşur.