Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarına nasıl başvurabilirim?

Lisansüstü programlarımızın kontenjanları, öğrenci kabul koşulları, gerekli belgeler, sağlanacak imkânlar ve sınav tarihleri Üniversitemizin web sayfasından (www.29mayis.edu.tr) duyurulmaktadır. Başvuru yapabilmeniz için web sayfasında bulunan “online” başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

 

Henüz lisans mezunu değilim, başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapabilirsiniz, ancak kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmanız gerekir. Diplomanızı veya geçici mezuniyet belgenizi kesin kayıt sırasında ibraz edememeniz halinde kaydınız yapılmaz.

 

Yüksek lisans/ doktora programlarında ALES şartı var mı?

Doktora ve tezli yüksek lisans programları için ALES’ten (başvurduğu programın puan türünde) en az 55 puan veya eşdeğerliği tanınan bir sınavdan muadili bir puan almak gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi aranmaz.

 

Yüksek lisans/ doktora programlarında yabancı dil şartı var mı?

Her yıl yabancı dil şartları başvuru koşulları arasında ilan edilmektedir. Başvuru Koşulları ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

 

YDS’ye eşdeğer sınav sonuçları hangileridir?

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 14.01.2015 tarihinden itibaren,  YDS eşdeğeri olarak sadece CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik sınavlarının kabul edilmesine karar verilmiştir.

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları hakkında ayrıntılı bilgiyi http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf adresinden edinebilirsiniz.

 

YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS,  vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?

Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Bir tarih belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri “geçerli” kabul edilmektedir. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

 

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında ne fark vardır?

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
İdeal olarak, akademik kariyere devam etmek isteyen öğrenci adaylarına tezli, profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrenci adaylarına tezsiz opsiyon önerilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans mezunları da birçok üniversitede Doktora Programlarına başvurabilmektedir.

 

Kayıt yaptırabilmem için askerliğimin tecilli olması gerekir mi?

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden kesin kayıt sırasında “Askerlik Durum Belgesi” istenir. Askerlik sevk ve tehir işlemleri “111 Sayılı Askerlik Kanunu”na göre yapılır.

Kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na öğrencinin askere sevk tehiri teklif edilir. Teklif,  ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve durum öğrenciye tebliğ edilir.

Öğrenimine devam ederken, askere gitmek isteyen öğrenciler dilekçe ile Üniversiteye başvurarak “askere sevk tehirlerinin iptal edilmesini” talep edebilirler. Öğrencilerin talepleri üzerine durumları ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na bildirilir ve teklif Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir. Durum öğrenciye tebliğ edilir.

Kaydı silinen, mezun olan, başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilerin durumları en geç bir ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.

Daha önce aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapacak olanların askere sevk tehiri yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

 

Bilimsel Hazırlık nedir?

Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar, azami iki yarıyıl süreyle bilimsel hazırlık programına alınabilir. Bilimsel hazırlık süresince lisansüstü dersleri alınamaz. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, ücret bakımından yerleştirildikleri statüye göre işlem görürler. Ancak tam burslu olsalar dahi bu aşamada kendilerine destek/nakit bursu ödenmez.

 

Lisansüstü programlarında derslere devam zorunluluğu var mı?

Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam zorunluluğu vardır.

Devam koşulu sağlanmış teorik derslerde tekrar devam etme zorunluluğu yoktur.