Formlar

Çevrimiçi Ortamda Gerçekleştirilen Toplantılarda Formların Kullanımı Hakkında Duyuru!
1. Korona salgını döneminde zorunluluktan dolayı çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen tez jürisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı vb. toplantılarda ses ve görüntü kaydı alınarak enstitüye iletilmelidir.
2. İlgili tüm formları anabilim dalı ve tez danışmanı ıslak veya elektronik olarak imzalamak durumundadır.
3. Tez danışmanı dışındaki jüri üyelerinden eğer ıslak veya elektronik imza alınamıyorsa ses ve görüntü kaydında beyan ettikleri görüşler yeterli sayılacak ve imza aranmayacaktır.
4. Jüri üyelerine tezler ve raporlar e-posta yoluyla iletilebilir. Bu durumda kendilerinden dosyaların ulaştığına dair bir teyit mesajı istenmeli ve ilgili forma bu e-postalar eklenerek enstitüye iletilmelidir.
5. Enstitüye ciltli olarak teslim edilen tezlerin onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzası bulunmak durumundadır.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU!

Değerli Öğrencimiz,

Tez yazım sürecinde enstitüye ait formları kullanırken izlemeniz beklenen sırayı ve dikkat etmeniz gereken hususları paylaşmak istiyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan önce aşağıdaki maddeleri lütfen dikkatli biçimde okuyunuz.

 1. Kullanmayı arzu ettiğiniz bir formu enstitü web sayfasından indirirken Word formatında kaydediniz. Tüm formları elektronik ortamda doldurunuz. El yazısı ile doldurulan formlar enstitü tarafından kabul edilmemektedir.
 2. Formlarda ve “Tez Yazım Kılavuz”undaki örnek sayfalarda geçen “Öğrenci”, “Adı soyadı” gibi ifadeleri silerek kendi adınızı veya ilgili kişinin adını; “Danışman”, “Anabilim Dalı Başkanı” gibi ifadelerin üst kısmına ilgili öğretim üyesinin unvanını, adını ve soyadını yazınız. Boşluklar için bırakılmış noktaları siliniz ve gerekli bilgilerin girişini yapınız.
 3. "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"nin 9. a. Maddesine göre bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve bir defaya mahsus olmak üzere yüksek lisans seminerine kayıt yaptırmak ve zorundadırlar. Belirtilen süreye bilimsel hazırlık ve alınan dönem izinleri dâhil değildir. Öğrenci Bilgi Sistemi’ni kullanarak üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyılın başında “Yüksek Lisans Tezi” dersine ve sadece üçüncü yarıyılda “Yüksek Lisans Tezi Semineri”ne kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Tez kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için ayrıca “Danışman ve Tez Konusu Önerme ve Atama Formu”nu (Form 5) ve gerekiyorsa “İkinci Danışman Önerme ve Atama Formu”nu (Form 6) doldurarak enstitüye iletmeniz beklenmektedir.
 4. Danışman ve tez adı değişikliği için “Danışman Değişiklik Formu”nu (Form 7) ve “Tez Adı Değişikliği Talep Formu”nu (Form 8) kulanabilirsiniz.
 5. Tez yazım süreci sonlandığında tez metnini enstitü web sayfasında bulunan “Tez Yazım Kılavuzu”ndaki formata göre düzenleyiniz.
 6. “Tez Teslim Formu”nu (Form 27) elektronik ortamda doldurup gerekli imzaları aldıktan sonra enstitüye teslim ediniz. Bu aşamada tezinizi elektronik ortamda da teslim etmeniz gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu mevzuatı ve yürürlükteki kurallar uyarınca lisansüstü tezlerinin savunması öncesinde bir intihal raporu düzenlenmesi ve jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir. Enstitü elektronik ortamda sunulan tez metni esas alınarak bu raporu hazırlayacak ve jüri üyelerine iletecektir.
 7. Tez teslim sürecinin takibini sağlayacak “Tez Teslim Süreci Kontrol Formunu”(Form-31) elektronik ortamda doldurunuz, adım adım ve kontrol listeleriyle birlikte doldurulması gereken formu her adımda ilgili imzalarını alarak son aşamasından sonra teslim ediniz.
 8. Enstitü anabilim dalınız ile yazışarak ve “Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi Önerme ve Atama Formu”nu (Form 11) kullanarak tez jürisi üyelerini belirleyecektir.
 9. Tez jürisi üyeleri, jüri tarihi ve saati belirlendiğinde enstitü jüri üyelerine görevlendirme yazısını iletecektir. Tezinizin birer kopyasını jüri üyelerine “Tez Teslim Tutanağı”nı (Form 28) kullanarak iletiniz. Tüm öğretim üyelerinin imzasını almayı ve teslim tarihini girmeyi unutmayınız.
 10. “Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı Formu” enstitü tarafından danışmana iletilecektir. Savunma toplantısı sonrasında jüri üyeleri tarafından doldurulan ve imzalanan “Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı Formu”nu enstitüye iletiniz.
 11. Tez savunmasında başarılı bulunmanız halinde, PDF formatında tez metnini içeren üç adet CD’yi ve tezin kalın lacivert kapaklı ciltlenmiş üç kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir. Kapak formatı hakkındaki bilgiler Tez Yazım Kılavuzu’nda mevcuttur. Ciltli olarak teslim edilen kopyaların her birinde jüri üyeleri tarafından imzalanmış “Tez Onay Sayfası” yer almak durumundadır. Tez savunmasına girmeden önce bu sayfadan üç kopya (başarılı-oy birliği),üç kopya (başarılı-oy çokluğu) bilgisini içerecek şekilde basarak yanınızda bulundurmanız ve başarılı olmanız halinde jüri üyelerinden imza almanız daha sonraki işlemlerde size vakit kazandıracaktır.
 12. Daha önce iletmediyseniz “Seminer Dersi Değerlendirme Formu”nu ilgili imzaları alarak enstitüye teslim ediniz.
 13. “Tezsiz Yüksek Lisans” programlarından “Tezli Yüksek Lisans” programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Form 32’yi doldurarak Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.
 14. Aşağıdaki linkte yer alan “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ”u dikkatlice okuyunuz ve sizden beklenen yükümlülükleri yerine getiriniz:
 15. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp

Tüm süreçlerde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU!

Değerli Öğrencimiz,

Yeterlik sınavı ve tez yazım süreçlerinde enstitüye ait formları kullanırken izlemeniz beklenen sırayı ve dikkat etmeniz gereken hususları paylaşmak istiyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan önce aşağıdaki maddeleri lütfen dikkatli biçimde okuyunuz.

1.      Kullanmayı arzu ettiğiniz bir formu enstitü web sayfasından indirirken Word formatında kaydediniz. Tüm formları elektronik ortamda doldurunuz. El yazısı ile doldurulan formlar enstitü tarafından kabul edilmemektedir.

2.      Formlarda ve “Tez Yazım Kılavuz”undaki örnek sayfalarda geçen “Öğrenci”, “Adı soyadı” gibi ifadeleri silerek kendi adınızı veya ilgili kişinin adını; “Danışman”, “Anabilim Dalı Başkanı” gibi ifadelerin üst kısmına ilgili öğretim üyesinin unvanını, adını ve soyadını yazınız. Boşluklar için bırakılmış noktaları siliniz ve gerekli bilgilerin girişini yapınız.

3.      "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"nin 20. a. Maddesine göre tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

4.      "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"nin 19. b. Maddesine göre doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Kredili derslerini belirtilen süre içerisinde başarıyla bitiren ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

5.      Kredili derslerin tamamlanmasını takip eden yarıyıldan itibaren yeterlik sınavının sonlandığı tarihe kadar her yarıyılın başında “Doktora Yeterlik Sınavı Hazırlanma Aşaması Kayıt Formu” (Form 30) kullanarak kayıt olmanız beklenmektedir.  

6.      Yeterlik sınavı hazırlanma döneminin sonunda yeterlik sınavına “Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu Formu”nu kullanarak (Form 14) başvurabilirsiniz.

7.      Enstitü Müdürlüğü anabilim dalı başkanlığı ile yazışarak ve “Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Önerme ve Atama Formu”nu (Form 15) kullanarak yeterlik jürisini belirleyecektir.

8.      Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınav sonrası ilgili tutanakları – “Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı” (Form 16) ve “Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı” (Form 17) – ve değerlendirme formunu – “Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları Değerlendirme Formu” (Form 17) – anabilim dalına iletir. Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi nihai kararını “Doktora Yeterlik Komitesi Yeterlik Sınavları Değerlendirme Tutanağı” (Form 19)) tespit eder ve “ABD Doktora Yeterlik Sınav Kararı Bildirme Formu” (Form 20) ile enstitüye iletir.

9.      Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

10.  Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile “Doktora Tez İzleme Komitesi Önerme ve Atama Formu” (Form 21) kullanılan bir işlemle bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesini oluşturulur.

11.  Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, “Doktora Tez Önerisi Rapor Formu”nu (Form 22) kullanarak sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Formun ekine tez önerisi ile ilgili bir metin eklenebilir.

12.  Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye “Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı” (Form 23) ile bildirilir.

13.  Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

14.  Danışman ve tez adı değişikliği için “Danışman Değişikliği Formu”nu (Form 7) ve “Tez Adı Değişikliği Talep Formu”nu (Form 8) kullanabilirsiniz.

15.  Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve “Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu” (Form 24) ile enstitüye bildirilir.

16.  Tez yazım süreci sonlandığında tez metnini enstitü web sayfasında bulunan “Tez Yazım Kılavuzu”ndaki formata göre düzenleyiniz.

17.  “Tez Teslim Formu”nu (Form 27) elektronik ortamda doldurup gerekli imzaları aldıktan sonra enstitüye teslim ediniz. Bu aşamada tezinizi elektronik ortamda da teslim etmeniz gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu mevzuatı ve yürürlükteki kurallar uyarınca lisansüstü tezlerinin savunması öncesinde bir intihal raporu düzenlenmesi ve jüri üyelerine iletilmesi gerekmektedir. Enstitü elektronik ortamda sunulan tez metni esas alınarak bu raporu hazırlayacak ve jüri üyelerine iletecektir.

18. Tez teslim sürecinin takibini sağlayacak “Tez Teslim Süreci Kontrol Formunu”(Form-31) elektronik ortamda doldurunuz, adım adım ve kontrol listeleriyle birlikte doldurulması gereken formu her adımda ilgili imzalarını alarak son aşamasından sonra teslim ediniz.

19.  Enstitü Müdürlüğü anabilim dalınız ile yazışarak ve “Doktora Tezi Savunma Sınav Jürisi Önerme ve Atama Formu”nu (Form 25) kullanarak tez jürisi üyelerini belirleyecektir.

20.  Tez jürisi üyeleri, jüri tarihi ve saati belirlendiğinde enstitü jüri üyelerine görevlendirme yazısını iletecektir. Tezinizin birer kopyasını jüri üyelerine “Tez Teslim Tutanağı”nı (Form 28) kullanarak iletiniz. Tüm öğretim üyelerinin imzasını almayı ve teslim tarihini girmeyi unutmayınız.

21.  Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

22.  “Doktora Tezi Savunma Sınav Tutanağı” (Form 26) enstitü tarafından jüri başkanına iletilecektir. Savunma toplantısı sonrasında jüri üyeleri tarafından doldurulan ve imzalanan “Doktora Tezi Savunma Sınav Tutanağı” ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

23.  Tez savunmasında başarılı bulunmanız halinde, PDF formatında tez metnini içeren üç adet CD’yi ve tezin kalın lacivert kapaklı ciltlenmiş üç kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim etmeniz beklenmektedir. Kapak formatı hakkındaki bilgiler “Tez Yazım Kılavuzu”nda mevcuttur. Ciltli olarak teslim edilen kopyaların her birinde jüri üyeleri tarafından imzalanmış “Tez Onay Sayfası” yer almak durumundadır. Tez savunmasına girmeden önce bu sayfadan üç kopya (başarılı-oy birliği),üç kopya (başarılı-oy çokluğu) bilgisini içerecek şekilde basarak yanınızda bulundurmanız ve başarılı olmanız halinde jüri üyelerinden imza almanız daha sonraki işlemlerde size vakit kazandıracaktır.

24.  Aşağıdaki linkte yer alan “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ”u dikkatlice okuyunuz ve sizden beklenen yükümlülükleri yerine getiriniz: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp

Tüm süreçlerde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü


FORMLAR

 1. Belge İsteme Formu
 2. Ders Saydırma Formu
 3. Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu
 4. Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
 5. Danışman ve Tez Konusu Önerme ve Atama Formu
  1. 5A  Danışman Önerme-Atama Formu
  2. 5B Tez Konusu Önerme - Atama Formu
 6. İkinci Danışman Atama ve Önerme Formu
 7. Danışman Değiştirme Formu
 8. Tez Konusu Değişikliği Formu
 9. Seminer Dersi Değerlendirme Formu
 10. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Değelendirme Formu
 11. Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Önerme ve Atama Formu
 12. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
  1. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı (Düzeltme Kararı Sonrası)
 13. Doktora Yeterlik Komitesi Oluşturma ve Atama Formu
 14. Doktora Yeterlik Sınav Başvuru Formu
 15. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Önerme ve Atama Formu
 16. Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı
 17. Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı
 18. Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavları Değerlendirme Formu
 19. Doktora Yeterlik Komisyon Yeterlik Sınavları Değerlendirme Tutanağı
 20. ABD Doktora Yeterlik Sınav Kararı Bilgilendirme Formu
 21. Doktora Tez İzleme Komitesi Önerme ve Atama Formu
 22. Doktora Tez Önerisi Rapor Formu
 23. Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı
 24. Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
 25. Doktora Tezi Savunma Sınav Jürisi Önerme ve Atama Formu
 26. Doktora Tezi Savunma Sınav Tutanağı
  1. Doktora Tezi Savunma Sınav Tutanağı (Düzeltme Kararı Sonrası)
 27. Tez Teslim Formu
 28. Tez Teslim Tutanağı
 29. Dönem Projesi Değerlendirme Formu
 30. Doktora Yeterlik Sınavı Hazırlanma Aşaması Kayıt Formu
 31. Tez Teslim Süreci Kontrol Formu
  1. Form 31 Kontrol Listesi 1
  2. Form 31 Kontrol Listesi 2
 32. Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Formu
 33. Asistan / Ek Burslu Öğrenci Performans Değerlendirme Formu
 34. Ek Burs Değerlendirme Formu
 35. Lisansüstü Proje - Tez Takip Formu
 36. Kayıt Dondurma Formu
 37. Kayıt Silme Formu