Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri olma vizyonuna sahiptir. Üniversitemizin lisansüstü çalışma birimi olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü her bir anabilim dalında belirli araştırma alanlarında temayüz etmeyi ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önde gelen bir araştırma enstitüsü olmayı amaç edinmiştir.

 

Misyonumuz

Sosyal Bilimler Enstitüsü özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunacak yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir. Enstitümüz vasıflı akademik kadromuzun verdiği dersler, farklı mecralarda yürütülen projeler, ulusal ve uluslararası katılımlı seminer, çalıştay, sempozyum, konferans vb. etkinlikler, lisansüstü öğrencilerimizin katılımına açık atölye çalışmaları ve kolokyumlar vasıtasıyla öğrencilerimizin sürekli gelişimine zemin sağlayacak canlı bir akademik ortam oluşturmayı bu görevin ifası için vazgeçilmez kabul etmektedir.