Kalite İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Komisyonu
Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. M. Taha BOYALIK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞENCAL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nur AKBULUT KILIÇOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ Üye
İsmail Safa YURDAGÜR Üye