Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, çeviribilim alanındaki kuram ve araştırma yöntemleri konusunda donanımlı; çeviri kuramı, çeviri uygulaması, dil ve çeviri teknolojileri, teknik dokümantasyon yazarlığı ve çevirisi, çeviri eleştirisi ve çeviri tarihi alanlarında bilimsel yeterliğe sahip; alanın ulusal ve uluslararası platformda gelişmesine katkıda bulunabilen bilim insanları ve akademisyen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda çeviribilimin disiplinlerarası doğası ve kimliği vurgulanır. Çeviribilimin bu kimliğine katkıda bulunacak uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılması sağlanır. Kültürel üretim süreçleri, eleştiri ve kültür kuramları, dünyada ve Türkiye’deki farklı çeviri uygulamaları, adayların araştırma ve değerlendirme edinçlerini geliştirmek üzere ele alınır. Çeviribilim alanına uluslararası platformda katkıda bulunmak üzere adaylardan yenilikçi bir araştırma yapması beklenir.

Program ile bir taraftan kuramsal bilgiler ışığında adayların araştırmacı kimliklerinin geliştirilmesi sağlanırken, diğer taraftan küresel eksende günümüz dil ve çeviri hizmetleri sektörünün gereksinimleri göz önünde bulundurularak adaylar iş hayatına uygulamalı çalışmalarla hazırlanır. Bu kapsamda kuramdan uygulamaya, çeviri teknolojilerinden teknik dokümantasyon hazırlama ve çevirisine, karşılaştırmalı yazınsal ve kültürel çalışmalardan çeviride tarihsel çalışmalara uzanan geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli dersler sunulur.