Çeviribilim (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çeviri, günümüz dünyasında kültürlerarası iletişimin merkezinde yer almaktadır. Küresel iletişimin kalbinde yer alan çeviri eylemi, çok dilli hizmet veren kurum ve şirketlerde büyük hacimli projelerle yürütülmektedir. Bu projelerin gerçekleştirilmesi, çevirmen, redaktör, teknoloji uzmanı, terimce yöneticisi, proje yöneticisi gibi dil ve teknoloji uzmanlarının oluşturduğu bir ekibin işbirliği halinde çalışmasını gerektirmektedir. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, uluslararası çeviri ve dil hizmetleri sektörünün bu gereksinimleri doğrultusunda, çeviri, teknoloji, araştırma, metin türleri gibi konularda yetkinlik, bilgi ve beceri sahibi uzmanlar yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Programda aynı zamanda, akademik dünyada yapılan kuramsal araştırmalar ve çalışmaların sonuçları uygulamalı derslere yansıtılmaktadır. Bu şekilde, akademi ile iş dünyası arasında sağlıklı bağlar kurulması sağlanarak, ülkemiz çeviri ve dil hizmeti sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.