Anasayfa
 • Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 Arapça)
 • Geri Dön
  Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 Arapça)

  Üniversite Senatosunun 22.02.2021 tarih ve 2021/05-1 sayılı karar eki EK.1

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI 
  ÇEVİRİBİLİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (%30 ARAPÇA)
  ÖĞRETİM PLANI
  I. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
    Alan Seçmeli 1 S 3 0 0 3 7
    Alan Seçmeli 2 S 3 0 0 3 7
    Alan Seçmeli 3 S 3 0 0 3 7
    Alan Seçmeli 4 S 3 0 0 3 7
  TRA500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 1 2
  TOPLAM   13 0 0 13 30
  TOPLAM KREDİ 13 30
  II. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
    Alan Seçmeli 5 S 3 0 0 3 7
    Alan Seçmeli 6 S 3 0 0 3 7
    Alan Seçmeli 7 S 3 0 0 3 7
    Alan Seçmeli 8 S 3 0 0 3 7
  TRA571 Çeviribilimde Araştırma Semineri Z 0 0 0 NC 2
  TOPLAM   9 0 0 12 30
  TOPLAM KREDİ 25 60
  TEZ VE SEMİNER
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TRA590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 NC 50
  TRA591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 0 NC 10
  TOPLAM   0 0 0 0 60
  TOPLAM KREDİ 25 120
  ALAN SEÇMELİ DERSLER
  I. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TRA521 Çeviri Edinci Geliştirme S 2 1 0 3 7
  TRA523 Çeviri Kuramları ve Eleştirisi S 3 0 0 3 7
  TRA525 Teknik Dökümantasyon Hazırlama ve Çevirisi I S 2 1 0 3 7
  TRA527 Metin ve Çeviri Optimizasyonu S 2 1 0 3 7
  TRA529 Söylem Çözümlemesi S 3 0 0 3 7
  TRA531 Çeviride Kalite Standartları S 2 1 0 3 7
  TRA533 Çeviride Tarihsel Çalışmalar S 3 0 0 3 7
  TRA535 Terimce Yönetimi S 2 1 0 3 7
  TRA537 Araştırma Teknikleri S 2 1 0 3 7
  TRA539 Toplum Çevirmenliği Uygulamaları S 2 1 0 3 7
  TRA541* Arapça Uzmanlık Alan Metinleri I S 2 1 0 3 7
  II. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TRA522 Uygulamalı Çeviri Teknolojileri S 2 1 0 3 7
  TRA524 Karşılaştırmalı Yazınsal ve Kültürel Çalışmalar S 3 0 0 3 7
  TRA526 Teknik Dökümantasyon Hazırlama ve Çevirisi II S 2 1 0 3 7
  TRA528 Çeviride Proje Yönetimi S 2 1 0 3 7
  TRA530 Çeviribilim ve Dallararasılık S 3 0 0 3 7
  TRA532 Çeviride Özel Konular S 2 1 0 3 7
  TRA534 Metin Atölyesi  S 2 1 0 3 7
  TRA542* Arapça Uzmanlık Alan Metinleri II S 2 1 0 3 7
                 
                 
                 
                 
  *İşaretli derslerde farklı uzmanlık alanlarından (örneğin edebiyat veya tıp ve hukuk gibi) metinler incelenecektir.