2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programları Türkçe Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Adaylar
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programları Türkçe Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Adaylar

1.      ABU######

PAI#########

2.      ABUDUR######

KAS### *

3.      ALA#

A# HA# HOS### *

4.      REY###

ZUN#### *

5.      YUS####

ABU############# *

* C1 sertifikası ibraz etti (Sertifika ibraz eden adaylar bilim sınavında belgelerini ilgili gözetmene teslim etmelidirler.)