2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı (İkinci İlan) Lisansüstü Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (2. ALIM)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

 

 1. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

ÜCRETLİ

BİN### ARS###

ASIL

YL

İLK### KAP###

ASIL

YL

HAV## KÖK##

ASIL

YL

 1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

ARAP DİLİ EĞİTİMİ

TAM BURSLU

RÜM#### ZÜL## ÖZT###

ASIL

YL

SEN#### ENE#

ASIL

YL

BUR## ÜZÜ#

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

FELSEFE

TAM BURSLU

MUA# ALE####

ASIL

BH

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

FELSEFE

%50 BURSLU

MUS# DER##

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

TARİH

%50 BURSLU

ZEY# DEM##

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

ÇEVİRİBİLİM ( İNGİLİZCE )

%50 BURSLU

MER### N## FİD###

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

ÇEVİRİBİLİM ( ARAPÇA )

%50 BURSLU

RÜV#### AKM##

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (HADİS)

TAM BURSLU

ERD## ÖZT###

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

TAM BURSLU

SEV##### YIL###

ASIL

YL

MUH##### TAR## ÖZK##

ASIL

YL

DOĞ##### ARI###

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

%50 BURSLU

AHM## GÜR###

ASIL

YL

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

ÜCRETLİ

MER### ELİ# YAZ#######

ASIL

YL

(*) YL: YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DOĞRUDAN BAŞLAYACAK.         BH: BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINA BAŞLAYACAK.

       YDH: TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFINA DEVAM EDECEK (YURTDIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN) VEYA SÜREM'DE KAYNAK DİL KURSLARINA KATILACAK.

 

 1. DOKTORA PROGRAMLARI:

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

D/BH(*)

FELSEFE

TAM BURSLU

AFİ## ŞEY## TAÇ

ASIL

D

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

D/BH(*)

TEMEL İSLAM BİLİMLER (İSLAM HUKUKU)

%50 BURSLU

UĞU# APA####

ASIL

D

YAK## ÖZC##

ASIL

D

(*) D: DOKTORA PROGRAMINA DOĞRUDAN BAŞLAYACAK.  BH: BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINA BAŞLAYACAK.

KAYIT TARİHLERİ

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurup kesin kayıt hakkı kazanan asıl adayların 20-21 Eylül 2022 (asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adayların 22 Eylül 2022) tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
Bu duyuru adaylara tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır, duyurulur.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Lisans / yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Yabancı uyruklu adaylardan lisans diploması tercümesi
 • Yabancı uyruklu adaylardan pasaport fotokopisi
 • Diploma yurtdışından alınmışsa ilgili denklik belgesi
 • Lisans / yüksek lisans transkriptinin aslı
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan ALES belgesi
 • Başvurulan programın öngördüğü Yabancı dil belgesi
 • Mezun olduğu/olacağı kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • E devletten alınan askerlik durum belgesi
 • Cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Transkriptlerinde belirtilmemiş olan adaylar için, mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemde karşılığını gösteren belgenin aslı.
 • %50 İndirimli ve Ücretli olarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan alınacak öğrenim ücreti ödeme belgesi

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Önemli Not: Bir programdan kabul alan adaylar yukarıda belirtilen belgelerin orijinallerini (sadece diplomaların orijinallerinin yanı sıra bir adet fotokopilerini) kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletmekle yükümlüdürler.