Anasayfa
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce)
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Geri Dön
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce)

    Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilerimize Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının tüm yetkinliklerinin aktarıldığı, nitelikli bir akademik uzmanlık programı sunmayı hedeflemektedir. Programlarda alandaki kavramsal, teorik, metodolojik ve uygulamaya yönelik yeni bilgilerin etkin bir şekilde aktarılmasının yanı sıra, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler branşının bir süreç bilimi olmasının gereği olarak, günümüzde gelişen olay ve olguları tarihsel arka planlarıyla ve gelecek projeksiyonları yapma yetisini kazanmış olarak analiz edebilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Her iki programın müfredatında, özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum göz önünde bulundurularak, mücavir bölgeleri kapsayan ve bölge uzmanlığına yönlendiren bir ders programı tasarlanmıştır.

    Tezli Yüksek Lisans Programı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve diğer sosyal bilimler mezunlarına yönelik olarak, özellikle akademik kariyeri hedefleyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

    Tezsiz yüksek lisans programı, farklı disiplinlerde lisans derecesine sahip yöneticiler ve yönetici adayları ile mesleki kariyerlerinde ilerlemeyi hedefleyenlere, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler formasyonunu kazandıran bir program olma hedefi güdülmektedir.