Tarih Doktora Programı

Özellikle Osmanlı, İslam tarihi ile Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Balkan tarihi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Program, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile belirtilen alanların uzmanı olacak tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.