Felsefe Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı, Felsefe’nin varlık, bilgi, bilim, sanat, din ve tarih gibi temel konularında tarihi ve sistematik olarak sorunların çözümü yönünde çalışmalar yaptırmayı hedefliyor. Programda, Kıta Avrupa Felsefesi ile Analitik Felsefe gelenekleri yanında Klasik Türk ve İslam Düşüncesi alanında da dersler ve çalışmalar yürütülerek, öğrencilerin çağdaş düşünceye, çağdaş sorunlarla yüzleşerek, bunlara çözümler arama yönünde, katkı yapmaya yönlendirilmesi amaçlanıyor. Tarih, Edebiyat ve İlahiyat gibi bölümlerle yürütülecek ortak seminer programları sayesinde, hem diğer bölümlerin sorunlarının felsefi olarak tartışılması, hem de diğer bölümlerde elde edilen bilgi ve başarıların felsefe alanına katkısı sağlanacak. Böylece Türkiye ve Dünya’da felsefe alanındaki araştırma ve eğitim alanına katkıda bulunacak vasıflı insanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.