Anasayfa
 • Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı
 • Geri Dön
  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı

  Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
  ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  ÖĞRETİM PROGRAMI
  1.YARIYIL
  KOD DERSİN ADI T L K AKTS
    Seçmeli 1 3 0 3 8
    Seçmeli 2 3 0 3 8
    Seçmeli 3 3 0 3 8
    Seçmeli 4 3 0 3 8
  HUK500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 1 0 1 2
  TOPLAM 12 0 13 34
   
  2.YARIYIL
  KOD DERSİN ADI T L K AKTS
    Seçmeli 5 3 0 3 8
    Seçmeli 6 3 0 3 8
    Seçmeli 7 3 0 3 8
  HUK588 Seminer 0 0 0 2
  TOPLAM 12 0 9 26
   
  TEZ ve SEMİNER
  KOD DERSİN ADI T L K AKTS
  HUK590 Yüksek Lisans Tezi 0 0 NC 50
  HUK591 Yüksek Lisans Semineri 0 0 0 10
  TOPLAM 0 0 0 60
   
  GENEL TOPLAM   K AKTS
  22 120
   
  SEÇMELİ DERSLER
  KOD DERSİN ADI T L K AKTS
  HUK521 Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler 3 0 3 8
  HUK522 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3 0 3 8
  HUK523 Uluslararası Yatırım Hukuku 3 2 3 8
  HUK524 Uluslararası Tahkim 3 0 3 8
  HUK525 Şirketler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Sorunlar 3 0 3 8
  HUK526 Ticaret Hukukunun Kaynağı Olarak Ticari Örf ve Adet Hukuku 3 0 3 8
  HUK527 Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi 3 0 3 8
  HUK528 Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları 3 0 3 8
  HUK529 Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar 3 0 3 8
  HUK530 Yasal Önalım Hakkı 3 0 3 8
  HUK531 Konkordato Hukuku 3 0 3 8
  HUK532 HMK Kapsamında Tahkim 3 2 3 8
  HUK533 Osmanlı Özel Hukuku ve Mecelle 3 0 3 8
  HUK534 İslam Hukukunda Borç İlişkileri ve Teorileri 3 0 3 8
  HUK535 Rekabet Hukuku I 3 0 3 8
  HUK536 Rekabet Hukuku II 3 0 3 8
             
  T: Teori    L: Laboratuvar   UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi