Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İslami ilimlerin teşekkül süreci ve İslami ilimlerde araştırma metotları konularında donanımlı ve Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tefsir gibi İslam bilimlerinde kapsamlı ve derinlikli araştırmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.