Arap Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-10 sayılı karar eki        EK.18

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ARAP DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  Seçmeli 1 S 3 0 3 7
  Seçmeli 2 S 3 0 3 7
  Seçmeli 3 S 3 0 3 7
  Seçmeli 4 S 3 0 3 7
ARO500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   13 0 13 30
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  Seçmeli 5 S 3 0 3 7
  Seçmeli 6 S 3 0 3 7
  Seçmeli 7 S 3 0 3 7
  Seçmeli 8 S 3 0 3 7
ARO588 Seminer Z 0 0 0 2
TOPLAM   9 0 12 30
 
TEZ VE SEMİNER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
ARO590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
ARO591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 10
TOPLAM         60
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 120
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
ARO521 Arap Edebiyatı I S 3 0 3 7
ARO523 Arapçada Yapı ve Anlam İlişkisi I S 3 0 3 7
ARO525 Psikodilbilimin Temelleri S 3 0 3 7
ARO527 Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Teknikleri S 3 0 3 7
ARO529 Dilbilim S 3 0 3 7
ARO531 Metin Tahlili S 3 0 3 7
ARO533 Edebi Sanatlar S 3 0 3 7
ARO535 İstatistik S 3 0 3 7
II. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
ARO522 Arap Edebiyatı II S 3 0 3 7
ARO524 Arapçada Yapı ve Anlam İlişkisi II S 3 0 3 7
ARO526 Dil ve Toplum S 3 0 3 7
ARO528 Uygulamalı Gramer S 3 0 3 7
ARO530 Yabancı Dil Eğitiminde Sınav Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 3 7
ARO532 Dini Klasik Metinler S 3 0 3 7
ARO534 Arap Dilbilim Tarihi ve Literatürü S 3 0 3 7