Çeviribilim Doktora Programı

Çeviribilim Doktora Programı, çeviribilim alanındaki kuram ve araştırma yöntemleri konusunda donanımlı; çeviri kuramı, çeviri uygulaması, dil ve çeviri teknolojileri, teknik dokümantasyon yazarlığı ve çevirisi, çeviri eleştirisi ve çeviri tarihi alanlarında bilimsel yeterliğe sahip; alanın ulusal ve uluslararası platformda gelişmesine katkıda bulunabilen bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda çeviribilimin disiplinlerarası doğası ve kimliği vurgulanır. Bilimsel bir çalışma alanı olarak çeviribilimin bu kimliğine katkıda bulunacak nitelikli uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılması sağlanır. Kültürel üretim süreçleri, eleştiri ve kültür kuramları, dünyada ve Türkiye’deki farklı çeviri uygulamaları adayların araştırma ve değerlendirme edinçlerini geliştirmek üzere ele alınır. Çeviribilim alanına uluslararası platformda katkıda bulunmak üzere adaylardan yenilikçi bir araştırma yapması beklenir. Eğitim dili İngilizce olan program tamamı seçmeli olan 24 kredilik 8 dersten oluşur.

 

Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI 
ÇEVİRİBİLİM DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)
ÖĞRETİM PLANI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 1 S 2 1 0 3 7
  Elective 2 S 2 1 0 3 7
  Elective 3 S 2 1 0 3 7
  Elective 4 S 2 1 0 3 7
TRE600 Scientific Research Methods and Research-Publication Ethics Z 1 0 0 1 2
TOPLAM   9 4 0 13 30
TOPLAM KREDİ 13 30
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 5 S 2 1 0 3 7
  Elective 6 S 2 1 0 3 7
  Elective 7 S 2 1 0 3 7
  Elective 8 S 2 1 0 3 7
TRE602 Doctoral Seminar Z 0 0 0 NC 2
TOPLAM   8 4 0 12 30
TOPLAM KREDİ 25 60
TEZ VE SEMİNER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE690 Doctoral Dissertation Z 0 0 0 NC 180
TOPLAM   0 0 0 0 180
TOPLAM KREDİ 25 240
ALAN SEÇMELİ DERSLER
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE621 Theory, Criticism and Method in Translation Studies-II S 2 1 0 3 7
TRE623 Translation and Modernization S 2 1 0 3 7
TRE625 Cultural Studies and Translation Studies S 2 1 0 3 7
TRE627 Translation Workshop S 2 1 0 3 7
TRE629 Specialization Elective I S 2 1 0 3 7
TRE631 Historical Translation Studies S 2 1 0 3 7
TRE633 Human Resources and Project Management in Translation S 2 1 0 3 7
TRE635 Translation Studies Seminar S 2 1 0 3 7
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE622 Translation and Media S 2 1 0 3 7
TRE624 Creative Writing and Translation S 2 1 0 3 7
TRE626 Cloud Translation S 2 1 0 3 7
TRE628 Special Topics in Translation Studies S 2 1 0 3 7
TRE630 Specialization Elective II S 2 1 0 3 7
TRE632 Interdisciplinarity in Translation Studies S 2 1 0 3 7
TRE634 Writing and Translation of Technical Documentation S 2 1 0 3 7
TRE636 Critical Meta-Discourse Analysis S 2 1 0 3 7
TRE638 Theory, Criticism and Method in Translation Studies-I S 2 1 0 3 7