Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 22.02.2021 tarih ve 2021/05-1 sayılı karar eki EK.1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI
ÇEVİRİBİLİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
ÖĞRETİM PLANI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 1 S 3 0 0 3 8
  Elective 2 S 3 0 0 3 8
  Elective 3 S 3 0 0 3 8
  Elective 4 S 3 0 0 3 8
TRE500 Scientific Research Methods and Research-Publication Ethics Z 1 0 0 1 2
TOPLAM   13 0 0 13 34
TOPLAM KREDİ 13 34
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 5 S 3 0 0 3 8
  Elective 6 S 3 0 0 3 8
  Elective 7 S 3 0 0 3 8
TRE571 Research Seminar in Translation & Interpreting Studies Z 0 0 0 NC 2
TOPLAM   9 0 0 9 26
TOPLAM KREDİ 22 60
TEZ VE SEMİNER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE590 Master's Thesis Z 0 0 0 NC 50
TRE591 Master's Thesis Seminar Z 0 0 0 NC 10
TOPLAM   0 0 0 0 60
TOPLAM KREDİ 22 120
ALAN SEÇMELİ DERSLER
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE521 Cultivating Translation Competence S 2 1 0 3 8
TRE523 Translation Theory And Criticism S 3 0 0 3 8
TRE525 Writing And Translation Of Technical Documentation I S 2 1 0 3 8
TRE527 Text and Translation Optimization S 2 1 0 3 8
TRE529 Discourse Analysis S 3 0 0 3 8
TRE531 Translation Quality Standards S 2 1 0 3 8
TRE533 Historical Translation Studies S 3 0 0 3 8
TRE535 Terminology Management S 2 1 0 3 8
TRE537 Research Techniques S 2 1 0 3 8
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE522 Applied Translation Technologies S 2 1 0 3 8
TRE524 Comparative Literary And Cultural Studies S 3 0 0 3 8
TRE526 Writing And Translation Of Technical Documentation II S 2 1 0 3 8
TRE528 Translation Project Management S 2 1 0 3 8
TRE530 Translation Studies And Interdisciplinarity S 3 0 0 3 8
TRE532 Special Topics in Translation S 2 1 0 3 8
TRE534 Textshop S 2 1 0 3 8

 

Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, çeviribilim alanındaki kuram ve araştırma yöntemleri konusunda donanımlı; çeviri kuramı, çeviri uygulaması, dil ve çeviri teknolojileri, teknik dokümantasyon yazarlığı ve çevirisi, çeviri eleştirisi ve çeviri tarihi alanlarında bilimsel yeterliğe sahip; alanın ulusal ve uluslararası platformda gelişmesine katkıda bulunabilen bilim insanları ve akademisyen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda çeviribilimin disiplinlerarası doğası ve kimliği vurgulanır. Çeviribilimin bu kimliğine katkıda bulunacak uygulamalı ve kuramsal araştırmaların yapılması sağlanır. Kültürel üretim süreçleri, eleştiri ve kültür kuramları, dünyada ve Türkiye’deki farklı çeviri uygulamaları, adayların araştırma ve değerlendirme edinçlerini geliştirmek üzere ele alınır. Çeviribilim alanına uluslararası platformda katkıda bulunmak üzere adaylardan yenilikçi bir araştırma yapması beklenir.

Program ile bir taraftan kuramsal bilgiler ışığında adayların araştırmacı kimliklerinin geliştirilmesi sağlanırken, diğer taraftan küresel eksende günümüz dil ve çeviri hizmetleri sektörünün gereksinimleri göz önünde bulundurularak adaylar iş hayatına uygulamalı çalışmalarla hazırlanır. Bu kapsamda kuramdan uygulamaya, çeviri teknolojilerinden teknik dokümantasyon hazırlama ve çevirisine, karşılaştırmalı yazınsal ve kültürel çalışmalardan çeviride tarihsel çalışmalara uzanan geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli dersler sunulur.