Çeviribilim (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 24.03.2021 tarih ve 2021/08-1 sayılı karar eki    Ek.1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI
ÇEVİRİBİLİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
ÖĞRETİM PLANI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 1 S 3 0 0 3 8
  Elective 2 S 3 0 0 3 8
  Elective 3 S 3 0 0 3 8
  Elective 4 S 3 0 0 3 8
TRE500 Scientific Research Methods and Research-Publication Ethics Z 1 0 0 1 2
TOPLAM   12 0 0 13 34
TOPLAM KREDİ 13 34
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 5 S 3 0 0 3 8
  Elective 6 S 3 0 0 3 8
  Elective 7 S 3 0 0 3 8
  Elective 8 S 3 0 0 3 8
TOPLAM   12 0 0 12 32
TOPLAM KREDİ 25 66
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Elective 9 S 3 0 0 3 8
  Elective 10 S 3 0 0 3 8
TRE580 Term Project Z 0 0 0 NC 8
TOPLAM   6 0 0 6 24
TOPLAM KREDİ 31 90
ALAN SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE521 Cultivating Translation Competence S 2 1 0 3 8
TRE522 Applied Translation Technologies S 2 1 0 3 8
TRE523 Translation Theory And Criticism S 3 0 0 3 8
TRE524 Comparative Literary And Cultural Studies S 3 0 0 3 8
TRE525 Writing And Translation Of Technical Documentation I S 2 1 0 3 8
TRE526 Writing And Translation Of Technical Documentation II S 2 1 0 3 8
TRE527 Text and Translation Optimization S 2 1 0 3 8
TRE528 Translation Project Management S 2 1 0 3 8
TRE529 Discourse Analysis S 3 0 0 3 8
TRE530 Translation Studies And Interdisciplinarity S 3 0 0 3 8
TRE531 Translation Quality Standards S 2 1 0 3 8
TRE532 Special Topics in Translation S 2 1 0 3 8
TRE533 Historical Translation Studies S 3 0 0 3 8
TRE534 Textshop S 2 1 0 3 8
TRE535 Terminology Management S 2 1 0 3 8
TRE537 Research Techniques S 2 1 0 3 8

Çeviri, günümüz dünyasında kültürlerarası iletişimin merkezinde yer almaktadır. Küresel iletişimin kalbinde yer alan çeviri eylemi, çok dilli hizmet veren kurum ve şirketlerde büyük hacimli projelerle yürütülmektedir. Bu projelerin gerçekleştirilmesi, çevirmen, redaktör, teknoloji uzmanı, terimce yöneticisi, proje yöneticisi gibi dil ve teknoloji uzmanlarının oluşturduğu bir ekibin işbirliği halinde çalışmasını gerektirmektedir. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, uluslararası çeviri ve dil hizmetleri sektörünün bu gereksinimleri doğrultusunda, çeviri, teknoloji, araştırma, metin türleri gibi konularda yetkinlik, bilgi ve beceri sahibi uzmanlar yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Programda aynı zamanda, akademik dünyada yapılan kuramsal araştırmalar ve çalışmaların sonuçları uygulamalı derslere yansıtılmaktadır. Bu şekilde, akademi ile iş dünyası arasında sağlıklı bağlar kurulması sağlanarak, ülkemiz çeviri ve dil hizmeti sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.