Çeviribilim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (%30 Arapça)

Üniversite Senatosunun 24.03.2021 tarih ve 2021/08-1 sayılı karar eki    Ek.1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI
ÇEVİRİBİLİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (% 30 ARAPÇA)
ÖĞRETİM PLANI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Alan Seçmeli 1 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 2 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 3 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 4 S 3 0 0 3 7
TRA500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 1 2
TOPLAM   12 0 0 13 30
TOPLAM KREDİ 13 30
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Alan Seçmeli 5 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 6 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 7 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 8 S 3 0 0 3 7
TOPLAM   12 0 0 12 28
TOPLAM KREDİ 25 58
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Alan Seçmeli 9 S 3 0 0 3 7
  Alan Seçmeli 10 S 3 0 0 3 7
TRA580 Dönem Projesi Z 0 0 0 NC 18
TOPLAM   6 0 0 6 32
TOPLAM KREDİ 31 90
ALAN SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRA521 Çeviri Edinci Geliştirme S 2 1 0 3 7
TRA522 Uygulamalı Çeviri Teknolojileri S 2 1 0 3 7
TRA523 Çeviri Kuramları ve Eleştirisi S 3 0 0 3 7
TRA524 Karşılaştırmalı Yazınsal ve Kültürel Çalışmalar S 3 0 0 3 7
TRA525 Teknik Dökümantasyon Hazırlama ve Çevirisi I S 2 1 0 3 7
TRA526 Teknik Dökümantasyon Hazırlama ve Çevirisi II S 2 1 0 3 7
TRA527 Metin ve Çeviri Optimizasyonu S 2 1 0 3 7
TRA528 Çeviride Proje Yönetimi S 2 1 0 3 7
TRA529 Söylem Çözümlemesi S 3 0 0 3 7
TRA530 Çeviribilim ve Dallararasılık S 3 0 0 3 7
TRA531 Çeviride Kalite Standartları S 2 1 0 3 7
TRA532 Çeviride Özel Konular S 2 1 0 3 7
TRA533 Çeviride Tarihsel Çalışmalar S 3 0 0 3 7
TRA534 Metin Atölyesi  S 2 1 0 3 7
TRA535 Terimce Yönetimi S 2 1 0 3 7
TRA537 Araştırma Teknikleri S 2 1 0 3 7
TRA539 Toplum Çevirmenliği Uygulamaları S 2 1 0 3 7
TRA541* Arapça Uzmanlık Alan Metinleri I S 2 1 0 3 7
TRA542* Arapça Uzmanlık Alan Metinleri II S 2 1 0 3 7
               
               
               
               
*İşaretli derslerde farklı uzmanlık alanlarından (örneğin edebiyat veya tıp ve hukuk gibi) metinler incelenecektir.