2015-2016 Lisansüstü Öğrenci Alım Duyurusu (Eylül Dönemi)

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
KONTENJAN, BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU 

A.PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

1.TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Program Adı

Kontenjan (#)

Tarih (%50 Burslu) 1

İngilizce Mütercim Tercümanlık (%50 Burslu)

3

İngilizce Mütercim Tercümanlık  (Ücretli)

5

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)

4

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)

4

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)

2

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) (Tam Burslu)

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) (%50 Burslu)

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) (Ücretli)

5

Temel İslam Bilimleri: Hadis (Tam Burslu)

5

Temel İslam Bilimleri: İslam Hukuku (Tam Burslu)

1

Temel İslam Bilimleri: Kelam (Tam Burslu)

6

Temel İslam Bilimleri: Tefsir (Tam Burslu)

4

Temel İslam Bilimleri: Hadis (%50 Burslu)

3

Temel İslam Bilimleri: İslam Hukuku (%50 Burslu)

2

Temel İslam Bilimleri: Kelam (%50 Burslu)

3

Temel İslam Bilimleri: Tefsir  (%50 Burslu)

3

 

 

2. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Program Adı

Kontenjan (#)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) (Ücretli)

15

Ekonomi ve Finans (%30 İngilizce) (Ücretli)

15

İngilizce Mütercim Tercümanlık  (Ücretli)

15

 

3. DOKTORA PROGRAMLARI

Program Adı

Kontenjan (#)

Felsefe (Tam Burslu)

2

Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

3

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)

1

(#) Kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar dahildir.

 

B. BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet ve Alan Koşulu:

 

a) Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı: İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinin örgün lisans programları ile Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik, İstatistik, Sosyoloji örgün lisans programlarının birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

b) Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce): Örgün bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda bulunmak.

c) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programları: Örgün bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

d) Felsefe Doktora Programı: Felsefe yahut Felsefe ve Din Bilimleri tezli yüksek lisans programından ya da Felsefe lisans derecesini aldıktan sonra her hangi bir alanda tezli yüksek lisans programından mezun veya 11 Eylül 2015 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

e) Tarih Doktora Programı: Tarih, Tarih Öğretmenliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun veya 11 Eylül 2015 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

f) Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı: Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun veya 11 Eylül 2015 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

g) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) Tezli Yüksek lisans Programı: Adında Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler / Kamu Yönetimi bulunan programlar ile Sosyoloji, Hukuk, Felsefe ve Tarih lisans programlarının birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

h) İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

i) Temel İslam Bilimleri Hadis Tezli Yüksek Lisans Programı: İlahiyat Fakültelerinden,  Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

j) Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı: İlahiyat Fakültelerinden, Hukuk Fakültelerinden,  Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

k) Temel İslam Bilimleri Kelam Tezli Yüksek Lisans Programı: İlahiyat Fakültelerinden,  Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

l) Temel İslam Bilimleri Tefsir Tezli Yüksek Lisans Programı: İlahiyat Fakültelerinden,  Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

m) Temel İslam Bilimleri Doktora Programı: Temel İslam Bilimleri, Hukuk veya bu alanlar kapsamındaki tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun veya 11 Eylül 2015 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.

 

2. Yaş Sınırı:

Tam burslu yüksek lisans kontenjanlarına 01.07.1990 ve sonrasında doğanlar, tam burslu doktora kontenjanlarına 01.07.1985 ve sonrasında doğanlar başvurabilir. Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden almış olanlarda ve tam burslu olmayan kontenjanlara başvuranlarda yaş sınırı aranmaz.

 

3. Mezuniyet Notu:

a) Tezsiz Yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun  4 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 53.33 olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun  4 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

c) Doktora programları için yüksek lisans mezuniyet notunun  4 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 76.66 olması gerekir.

 

4. ALES Puanı:

a) Doktora ve tezli yüksek lisans programları için ALES’ten (başvurduğu programın puan türünde) en az 55 puan veya eşdeğerliği tanınan bir sınavdan muadili bir puan almak gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında ve yabancı uyruklu başvurularında ALES belgesi aranmaz.

 

5. Yabancı Dil Koşulu:

a) Öğrenim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, varsa YDS İngilizceden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir belgeyi başvuru evrakı ile birlikte teslim etmeleri; yoksa bu duyuruda belirtilen tarihte yapılacak İngilizce Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekir. İlgili programa kabul edildiği halde İngilizce bilgisi o programı yürütecek düzeyde olmayanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde İngilizce Hazırlık Sınıfı Programına dahil edilirler ve Üniversite tarafından o yıl hazırlık sınıfı için belirlenen bir veya iki yarıyıllık ücreti öderler. En geç iki yarıyıl sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayanların kaydı silinir.

b)  Doktora programlarına başvuracak adayların YDS'den en az 55 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir belgeye sahip olmaları gerekir. 

c) İngilizce Mütercim Tercümanlık tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvurular hariç öğrenim dili İngilizce olan lisans/yüksek lisans programlarından mezun adaylarda yabancı dil belgesi aranmaz.

d) Öğrenim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarına (İngilizce Mütercim Tercümanlık tezli yüksek lisans programları hariç) başvuruda yabancı dil şartı aranmaz. Ancak yabancı dil belgesine sahip olanlar, bu belgelerini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmelidirler. Bilim Sınavında ve Mülakatta sınav komisyonu tarafından kaynak dil ölçümü de yapılır. Kaynak dil ölçümü sonucuna göre başvurduğu programa kayıt hakkı kazananlardan ek yabancı dil desteği alması gerekenler, bilimsel hazırlık veya lisansüstü ders aşamasında, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (SÜREM) yönlendirilerek dil eksikliklerini gidermeleri sağlanır. Bu durumdaki öğrenciler başarı durumlarına göre SÜREM’de Üniversite’nin sağlayacağı ücret indirimi imkânlarından yararlanabilirler.

 

6. Bilimsel Hazırlık

Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar, azami iki yarıyıl süreyle bilimsel hazırlık programına alınabilir. Bilimsel hazırlık süresince lisansüstü dersleri alınamaz. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, ücret bakımından yerleştirildikleri statüye göre işlem görürler. Ancak tam burslu olsalar dahi bu aşamada kendilerine destek/nakit bursu ödenmez.

 

C.YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURUSU

1. Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden almış olanlar ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen Uluslararası İlahiyat Programı’nı bitirenler hariç, yabancı uyruklu adaylar lisansüstü programların yalnızca ücretli veya kısmî (%50) burslu kontenjanlarına başvurabilirler.

2. Yabancı uyruklu adaylarda ALES belgesi aranmaz.

3. Doktora programları ile öğrenim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dilde yürütülen tezli yüksek lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurtiçi öğrenciler için belirlenen yabancı dil koşuluna tabidirler.

4. Öğrenim dili Türkçe veya kısmen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan -lisans veya yüksek lisans öğrenimini öğrenim dili Türkçe programlarda tamamlayanlar hariç- TÖMER’den en az C1 düzeyinde belgeye sahip olanlar belgelerini başvuru evrakı ile birlikte teslim ederler. Belgesi olmayanlar önce bu duyuruda belirtilen tarihte İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına, ardından Bilim Sınavı ve Mülakata alınırlar. Bilim Sınavı ve Mülakat sonucunda bir programa kabul edilenlerden Türkçesi yeterli görülenler kabul edildikleri programa başlayabilirler. Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre bağlı olduğu programı ek Türkçe desteği ile yürütebilecek durumda olanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÖMER’de açılacak kurslara devam etmek koşuluyla lisansüstü dersleri alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, TÖMER’de başarı durumlarına göre Üniversitenin sağlayacağı indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bir programa kabul edildiği halde Türkçe bilgisi o programı yürütecek düzeyde olmayanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde iki yarıyıl Türkçe Hazırlık Programına dâhil edilirler. Türkçe Hazırlık Programına dâhil edilen öğrenciler, Üniversite tarafından o yıl yüksek lisans programı ders dönemi için belirlenen iki yarıyıllık ücreti öderler. O yılın sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayanların kaydı 1 yıl korunur, ertesi akademik yılı başında yeterlik sınavını başarmaları halinde yüksek lisans programına başlarlar, aksi halde kayıtları silinir.

 

D.BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

 

1. Başvuru Tarihleri:

Başvuru başlama tarihi: 10 Ağustos 2015 Pazartesi

Başvuru bitiş tarihi: 1 Eylül 2015 Salı mesai saati bitimine kadar

 

2.Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik sınavı tarihi

8 Eylül 2015 Salı, Saat: 14.30

 

3. İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Sınav Tarihleri:  

Yabancı Dil Sınavı: 8 Eylül 2015 Salı, Saat: 14.30

Bilim Sınavı: 9 Eylül 2015 Çarşamba, Saat: 10:00

Mülakat: 9 - 10 Eylül 2015 Çarşamba – Perşembe

 

4. Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sınav Tarihleri:

Bilim Sınavı: 9 Eylül 2015 Çarşamba, Saat: 10:00

Mülakat: 9 - 10 Eylül 2015 Çarşamba – Perşembe

 

5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi ve Finans Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Sınav Tarihleri:

Yabancı Dil Sınavı: 8 Eylül 2015 Salı, Saat: 14.30

Bilim Sınavı: 9 Eylül 2015 Çarşamba, Saat: 10:00

Mülakat: 9 - 10 Eylül 2015 Çarşamba – Perşembe

 

6. Lisansüstü Programlara Kayıt Tarihleri

a) Asılların Kesin Kayıt Tarihi: 14 –16 Eylül 2015

b)Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi: 17-18 Eylül 2015

 

E.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun tam olarak doldurulması ve aşağıdaki evrakın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru formu için tıklayınız.

Yüksek lisans başvuruları için:

 • Vesikalık fotoğraf
 • Lisans diploması veya çıkış belgesi
 • Yabancı uyruklu adaylardan lisans diploması tercümesi
 • Diploma yurtdışından alınmışsa ilgili denklik belgesi
 • Lisans transkripti
 • ALES sınav sonuç belgesi
 • Başvurulan programın öngördüğü Yabancı Dil Belgesi
 • Özgeçmiş

 

Doktora başvuruları için:

 • Vesikalık fotoğraf
 • Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi
 • Yabancı uyruklu adaylardan yüksek lisans diploması tercümesi
 • Diploma yurtdışından alınmışsa ilgili denklik belgesi
 • Yüksek lisans transkripti
 • ALES sınav sonuç belgesi
 • Başvurulan programın öngördüğü Yabancı Dil Belgesi
 • Özgeçmiş

 

2. Başvuru Formuna eksik veya yanlış bilgi / belge girilmesi halinde adayın başvurusu ve girmişse sınavı geçersiz sayılır.

3. Bir programdan kabul alan adaylar başvuru evrakının orijinallerini kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletmekle yükümlüdürler.

 

F.BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Tezli yüksek lisans ve doktora programları için ALES puanının %50’si ve Bilim Sınavı+Mülakat notunun  %50’si toplanarak belirlenecek başarı notu en az 100 üzerinden 70 olan adaylar, kontenjan dahilinde kabul edilecektir. Başarı notunun eşitliği halinde Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır.

2. Tezsiz yüksek lisans programları ile ALES puanı olmayan yabancı uyruklu adaylar için Bilim Sınavı notunun puanının %50’si ve Mülakat notunun %50’si toplanarak belirlenecek başarı notu en az 100 üzerinden 70 olan adaylar, kontenjan dahilinde kabul edilecektir.

3.Yedek liste: Başarı koşulunu sağlayan adaylardan her statüde kontenjanın %50’sini aşmayacak miktarda yedek ilan edilir. Varsa küsurlar tama iblağ edilir.

 

G. ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ücret:

a) Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile İngilizce Mütercim Tercümanlık tezli yüksek lisans Programının toplam (ders ve tez dönemi) eğitim- öğretim ücreti 15.000 TL+KDV’dir.

b) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programlarının toplam (ders ve tez dönemi) eğitim-öğretim ücreti 12.000 TL+KDV’dir.

c) Felsefe, Tarih,  Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri doktora programlarının toplam (ders ve tez dönemi) eğitim-öğretim ücreti 16.800 TL+KDV’dir.

 

2. Ödeme şekli:

a) Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli ve tezsiz yüksek lisans ile İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programlarında ders dönemi için ders başına 1.500TL+KDV, tez/proje dönemi (tez dönemi 1 yıl / proje dönemi 1 yarıyıl) için 3.000TL+KDV olarak hesap edilir.

b) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programlarında ders dönemi için ders başına 1.200TL+KDV, tez dönemi (1 yıl) için 2.400TL+KDV olarak hesap edilir.

c) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri doktora programlarında ders dönemi için ders başına 1.200TL+KDV, 3 yıl olan tez dönemi için her yıl 2.400TL+KDV olarak hesap edilir.

d) Ders tekrarında ders başına belirlenen ücretin %50’si alınır.

e) Ücretler ders dönemi için her yarıyıl başı kayıt öncesinde, tez dönemi için her akademik yılın başında kayıt öncesinde tahsil edilir.

f) Ücretlerde 5 taksit yapılır; peşin olursa % 5 indirim uygulanır.

g) Tahsil edilen ücretler hiçbir surette geri ödenmez.

h) Belirtilen ücretlerde KDV hariçtir.

i) Belirlenen ücretlerde tezli yüksek lisans programlarının tez dönemi 1 yıl; tezsiz yüksek lisans programlarının proje dönemi 1 yarıyıl; doktora programlarının tez dönemi 3 yıl üzerinden hesap edilmiştir. Süre aşımında ödemeler ilk kayıt tarihindeki ücretler üzerinden tahsil edilir.

 

H.ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK İMKÂNLAR

 

1. A) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programları tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere,

B) Ekonomi ve Finans tezli yüksek lisans programının tam burslu asıl listesinin ilk sırasında yer alan bir öğrenciye:

a) Ders ve tez dönemi ( toplam 2 yıl) süresince Öğrenim Bursu,

b) Ders ve tez dönemi ( toplam 2 yıl) süresince aylık 600 TL Destek Bursu,

c) Belirli kontenjan dahilinde üniversitemizin öğrenci konukevlerinde %30 indirimli (yemek hariç) barınma imkanı

 

2. Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri doktora programları tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere:

a) Ders ve tez dönemi (toplam 4 yıl, tez yazımı için ek süre alınması durumunda 5 yıl) süresince Öğrenim Bursu,

b) Ders döneminde 12 ay süreyle aylık 1000 TL destek bursu

c) Yeterlik sınavını başaranlar arasından, başarı durumları dikkate alınarak her yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Öğrenci Asistan Programı’na alınanlara 3 yıla kadar (ek süre verilmesi durumunda 4 yıla kadar) aylık 2000 TL Destek Bursu,

d) Belirli kontenjan dahilinde üniversitemizin öğrenci konukevlerinde %30 indirimli (yemek hariç) barınma imkanı

e) Tez döneminde yurtdışındaki bir üniversiteden araştırma için kabul alanların durumu değerlendirilerek uygun görülenlere gidiş-dönüş ulaşım bedeli verilir.

 

3. 1. ve 2. Maddelerde belirtilenler dışındaki tam burslu öğrencilere sadece öğrenim bursu sağlanır.

4. Destek Burslarının devamı (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Burs Yönergesi hükümleri çerçevesinde) asgari başarı ve devam koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

5. Tam veya kısmî öğrenim bursu tezli yüksek lisans programları için (ders ve tez dönemi) azami 2 yıl; doktora programları için (ders ve tez dönemi) 4 yıldır. Ders dönemini 3 veya 4 yarıyıla yaymış öğrenciler ile 2 yarıyılda tamamlamakla birlikte tez çalışmasına devam etmek için öğrencinin tez danışmanı tarafından ek süre talep edilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde öğrenim bursu yüksek lisansta azami 1 yıla, doktorada 2 yıla kadar uzatılabilir.  

 

Görüntülenme: 236 Yayınlanma Tarihi: 13 Ağustos 2015 Güncellenme Tarihi: 13 Ağustos 2015 08:59:16