2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI / TC KİMLİK

AÇIKLAMA

YL/BH/YDH(*)

ÇEVİRİBİLİM ( İNGİLİZCE )

TAM BURSLU

MUH##### ALİ KAY####

ASIL

YL

TAM BURSLU

GÜL##### IŞI#

ASIL

YL

 

(*) YL: YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DOĞRUDAN BAŞLAYACAK.         BH: BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINA BAŞLAYACAK.

       YDH: TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFINA DEVAM EDECEK (YURTDIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN) VEYA SÜREM'DE KAYNAK DİL KURSLARINA KATILACAK.

2, DOKTORA PROGRAMLARI:

PROGRAM

BURS

ADI-SOYADI

AÇIKLAMA

D/BH(*)

ÇEVİRİBİLİM ( İNGİLİZCE )

%50 BURSLU

HED### GAM## TÜR####

ASIL

D

(*) D: DOKTORA PROGRAMINA DOĞRUDAN BAŞLAYACAK.  BH: BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINA BAŞLAYACAK.

KAYIT TARİHLERİ

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına başvurup kesin kayıt hakkı kazanan asıl adayların 14-15 Şubat 2024 (asıl adayların kayıt yaptırmaması halinde yedek adayların 16 Şubat 2024) tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
Bu duyuru adaylara tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır, duyurulur.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Lisans / yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Yabancı uyruklu adaylardan lisans diploması tercümesi
 • Yabancı uyruklu adaylardan pasaport fotokopisi
 • Diploma yurtdışından alınmışsa ilgili denklik belgesi
 • Lisans / yüksek lisans transkriptinin aslı
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan ALES belgesi
 • Başvurulan programın öngördüğü Yabancı dil belgesi
 • Mezun olduğu/olacağı kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • E devletten alınan askerlik durum belgesi
 • Cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Transkriptlerinde belirtilmemiş olan adaylar için, mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemde karşılığını gösteren belgenin aslı.
 • %50 İndirimli ve Ücretli olarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan alınacak öğrenim ücreti ödeme belgesi

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Önemli Not: Bir programdan kabul alan adaylar yukarıda belirtilen belgelerin orijinallerini (sadece diplomaların orijinallerinin yanı sıra bir adet fotokopilerini) kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletmekle yükümlüdürler.

Görüntülenme: 1193 Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2024 Güncellenme Tarihi: 12 Şubat 2024 10:43:46