Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi (Disiplinlerarası) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ERKEN ÇOCUKLUKTA AHLAK VE DEĞER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ERKEN ÇOCUKLUKTA AHLAK VE DEĞER EĞİTİMİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL  
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS  
EDE 501 Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Alanları ve Özellikleri  Z 3 0 3 7  
EDE 503 Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Yaklaşımları ve Din Eğitimi Z 3 0 3 7  
EDE 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2  
  Alan Seçmeli 1 AS 3 0 3 7  
  Alan Seçmeli 2 AS 3 0 3 7  
  Serbest Seçmeli 1 SS 3 0 3 7  
TOPLAM   16 0 16 37  
   
2.YARIYIL  
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS  
  Alan Seçmeli 3 AS 3 0 3 7  
  Alan Seçmeli 4 AS 3 0 3 7  
  Alan Seçmeli 5 AS 3 0 3 7  
  Alan Seçmeli 6 AS 3 0 3 7  
  Serbest Seçmeli 2 SS 3 0 3 7  
TOPLAM   15 0 15 35  
             
3. YARIYIL  
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS  
EDE 593 Proje Ödevi Z 0 0 0 30  
TOPLAM   0 0 0 30  
   
GENEL TOPLAM   K AKTS  
31 102  
   
ALAN SEÇMELİ DERSLER  
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS  
EDE521 Erken Çocukluk Döneminde Sürdürülebilir Değerler Eğitimi S 3 0 3 7  
EDE522 Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi S 3 0 3 7  
EDE523 Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim S 3 0 3 7  
EDE524 Erken Çocukluk Döneminde Edebiyat S 3 0 3 7  
EDE525 Çocukluk Tarihi ve İslam Geleneğinde Çocuk S 3 0 3 7  
EDE526 Erken Çocukluk Döneminde Drama ve Oyun S 3 0 3 7  
EDE527 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 7  
EDE528 Erken Çocukluk Dönemi Değerler Eğitiminde Yöntem ve Materyal Kullanımı  S 3 0 3 7  
EDE529 Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi S 3 0 3 7  
EDE530 Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa Etkinlikleri ve Değerler Eğitimi S 3 0 3 7  
EDE531 Medyada Erken Çocukluk Dönemi Ahlak ve Değerler Eğitimi  S 3 0 3 7  
EDE532 Erken Çocukluk Döneminde Aile Katılımı S 3 0 3 7  
EDE534 Temel İstatistik S 3 0 3 7  
EDE536 Çocuklar için Felsefe S 3 0 3 7  
EDE538 Erken Çocukluk Dönemi Dini Gelişim ve Ailede Din Eğitimi  S 3 0 3 7