Felsefe Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı, Felsefe’nin varlık, bilgi, bilim, sanat, din ve tarih gibi temel konularında tarihi ve sistematik olarak sorunların çözümü yönünde çalışmalar yaptırmayı hedefliyor. Programda, Kıta Avrupa Felsefesi ile Analitik Felsefe gelenekleri yanında Klasik Türk ve İslam Düşüncesi alanında da dersler ve çalışmalar yürütülerek, öğrencilerin çağdaş düşünceye, çağdaş sorunlarla yüzleşerek, bunlara çözümler arama yönünde, katkı yapmaya yönlendirilmesi amaçlanıyor. Tarih, Edebiyat ve İlahiyat gibi bölümlerle yürütülecek ortak seminer programları sayesinde, hem diğer bölümlerin sorunlarının felsefi olarak tartışılması, hem de diğer bölümlerde elde edilen bilgi ve başarıların felsefe alanına katkısı sağlanacak. Böylece Türkiye ve Dünya’da felsefe alanındaki araştırma ve eğitim alanına katkıda bulunacak vasıflı insanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

 

Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE ANABİLİM DALI 
FELSEFE DOKTORA PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL607 Felsefe Sorunları Z 3 0 3 7
FEL609 Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I Z 3 0 3 7
  Alan Seçmeli Ders I S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli Ders II S 3 0 3 7
FEL600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   13 0 13 30
 
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL604 Heidegger Z 3 0 3 7
FEL606 Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar II Z 3 0 3 7
  Alan Seçmeli Ders III S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli Ders IV S 3 0 3 7
FEL602 Doktora Semineri Z 0 0 NC 2
TOPLAM   12 0 12 30
 
TEZ
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL690 Doktora Tezi Z 0 0 NC 180
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 240
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL621 Bilimde Teori ve Temsil S 3 0 3 7
FEL622 Şiir ve Felsefe S 3 0 3 7
FEL623 Düşünce Tarihi Nasıl Yazılır? S 3 0 3 7
FEL624 Sosyal Teori ve Felsefe S 3 0 3 7
FEL625 Felsefe Yöntem Sorunu S 3 0 3 7
FEL626 Dil ve Düşünce S 3 0 3 7
FEL627 Dilbilimi ve Felsefe S 3 0 3 7
FEL628 İleri Mantık S 3 0 3 7
Önemli Not: Seçmeli dersler SBE doktora programlarının diğer dersleri arasından da seçilebilir.