Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE ANABİLİM DALI 
FELSEFE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL501 Bilim Felsefesi Z 3 0 3 7
FEL503 Dil Felsefesi Z 3 0 3 7
  Alan Seçmeli I* S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli II* S 3 0 3 7
FEL500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   13 0 13 30
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL502 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Z 3 0 3 7
FEL506 Çağdaş Felsefe Sorunları Z 3 0 3 7
  Alan Seçmeli III* S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli IV* S 3 0 3 7
FEL588 Seminer Z 0 0 0 2
TOPLAM   12 0 12 30
 
TEZ ve SEMİNER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
FEL591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 10
TOPLAM         60
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 120
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FEL521 Klasik Batı Felsefesi Metinleri S 3 0 3 7
FEL522 17. ve 18. Yüzyıl Mukayeseli Felsefe Tarihi S 3 0 3 7
FEL523 Osmanlı Düşüncesi Tarihi S 3 0 3 7
FEL524 Varlık Felsefesi S 3 0 3 7
FEL526 20. Yüzyıl Felsefe Akımları S 3 0 3 7
FEL527 Fenomenoloji ve Hermeneutik S 3 0 3 7
FEL528 Çağdaş Türk Düşüncesi Semineri S 3 0 3 7
FEL529 Felsefe  Semineri S 3 0 3 7
FEL530 Tasavvuf Düşüncesi S 3 0 3 7
FEL531 Zihin Felsefesi S 3 0 3 7
FEL533 Sosyal Felsefe S 3 0 3 7