Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-4 Sayılı Karar Eki   EK-32

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli I S 3 0 3 6
  Alan Seçmeli II S 3 0 3 6
  Alan Seçmeli III S 3 0 3 6
  Alan Seçmeli IV S 3 0 3 6
FDB 571 Seminer  Z 3 0 0 4
FDB 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   15 0 13 30
 
2.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli V S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli VI S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli VII S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli VIII S 3 0 3 7,5
  TOPLAM   12 0 12 30
 
TEZ ve SEMİNER
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
FDB 590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
FDB 591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 10
TOPLAM         60
 
GENEL TOPLAM   K AKTS
25 120
 
1.YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLER
DİN BİLİMLERİ
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
FDB521 Din Bilimine Giriş   S 3 0 3 6
FDB523 Dinler Tarihi Metinleri S 3 0 3 6
FDB527 Yahudilik Tarihi  S 3 0 3 6
FDB529 İslam Eğitim Tarihi  S 3 0 3 6
FDB531 Din Eğitiminin Temel Meseleleri S 3 0 3 6
FDB533 Mukayeseli Eğitim Felsefesi  S 3 0 3 6
FDB535 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri  S 3 0 3 6
FDB553 Kitab-ı Mukaddes Tetkikleri  S 3 0 3 6
1. Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı - İslam Felsefesi ve Mantık alanından veya Temel İslam Bilimleri (Kelam, Hadis, Tefsir) Yüksek Lisans Programı ile Felsefe Yüksek Lisans Programı'ndan bir ders seçilebilecektir.
İSLAM FELSEFESİ VE MANTIK
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
FDB537 Klasik Felsefeye Giriş  S 3 0 3 6
FDB539 Klasik Mantık  S 3 0 3 6
FDB541 Çağdaş Türk Düşüncesi  S 3 0 3 6
FDB549 İslam Felsefesi Araştırmalarına Giriş S 3 0 3 6
FDB551 İslam Düşüncesinde Bilgi Teorileri  S 3 0 3 6
1. Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Din Bilimleri alanından veya Temel İslam Bilimleri (Kelam, Hadis, Tefsir) Yüksek Lisans  Programı ile Felsefe Yüksek Lisans Programı'ndan bir ders seçilebilecektir.
2.YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLER
DİN BİLİMLERİ          
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
FDB524 Yahudi ve Hıristiyan Teolojileri S 3 0 3 7,5
FDB526 Kutsal Metin Tenkidi  S 3 0 3 7,5
FDB528 Hristiyanlık Tarihi  S 3 0 3 7,5
FDB530 Doğu Dinleri  S 3 0 3 7,5
FDB532 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar    S 3 0 3 7,5
FDB534 Din Öğretim Programları ve Ders Kitapları  S 3 0 3 7,5
FDB536 Din Eğitiminin Klasik Kaynakları  S 3 0 3 7,5
FDB538 Tanzimat Sonrası İslam Eğitimi  S 3 0 3 7,5
FDB552 Milel-Nihal Okumaları  S 3 0 3 7,5
1. Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı - İslam Felsefesi ve Mantık alanından veya Temel İslam Bilimleri (Kelam, Hadis, Tefsir) Yüksek Lisans Programı ile Felsefe Yüksek Lisans Programı'ndan bir ders seçilebilecektir.
İSLAM FELSEFESİ VE MANTIK
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
FDB540 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri  S 3 0 3 7,5
FDB542 Çağdaş Felsefe Sorunları  S 3 0 3 7,5
FDB544 Klasik Dönem Osmanlı Düşüncesi  S 3 0 3 7,5
FDB548 İslam Bilim Tarihinde Dilbilim ve Dil Felsefesi S 3 0 3 7,5
FDB550 İslam Metafizik Gelenekleri  S 3 0 3 7,5
1. Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Din Bilimleri alanından veya Temel İslam Bilimleri (Kelam, Hadis, Tefsir) Yüksek Lisans  Programı ile Felsefe Yüksek Lisans Programı'ndan bir ders seçilebilecektir.