Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-10 sayılı karar eki        EK.15

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI
             
I. Yarıyıl
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
  Seçmeli 1 S 3 0 3 7
  Seçmeli 2 S 3 0 3 7
  Seçmeli 3 S 3 0 3 7
MDR500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
MDR503 Manevi Danışmanlık ve Rehberliğe Giriş Z 3 0 3 7
TOPLAM   13 0 13 30
TOPLAM KREDİ   13 0 13 30
             
II. Yarıyıl
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
  Seçmeli 1 S 3 0 3 7
  Seçmeli 2 S 3 0 3 7
  Seçmeli 3 S 3 0 3 7
  Seçmeli 4 S 3 0 3 7
MDR588 Seminer Z 0 0 0 2
TOPLAM   12 0 12 30
TOPLAM KREDİ   25 0 25 60
             
TEZ VE SEMİNER
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MDR591 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 50
MDR593 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 0 10
TOPLAM   0 0 0 60
TOPLAM KREDİ   25 0 25 120
             
             
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MDR523 Türkiye’de Manevi Danışmanlık Uygulamaları S 3 0 3 7
MDR527 Dezavantajlı Gruplar ve Manevi Danışmanlık S 3 0 3 7
MDR529 Sosyal Hizmete Giriş S 3 0 3 7
MDR533 Gelişim Psikolojisi S 3 0 3 7
MDR535 Yetişkin Psikolojisi  S 3 0 3 7
MDR541 Psikolojik Danışma Kuramları S 3 0 3 7
MDR543 Bireyi Tanıma Teknikleri ve Danışma Becerileri S 3 0 3 7
MDR545 İstatistik S 3 0 3 7
MDR547 Psikopatoloji S 3 0 3 7
             
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
MDR522 Din Psikolojisi S 3 0 3 7
MDR524 Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Yasal Çerçeve ve Değerler  S 3 0 3 7
MDR528 Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık Yaklaşımları ve Teknikleri S 3 0 3 7
MDR530 Gözetimli Manevi Danışmanlık Uygulamaları S 3 0 3 7
MDR534 İhmal ve İstismar S 3 0 3 7
MDR536 Grupla Psikolojik Danışma S 3 0 3 7
MDR542 Adli Psikoloji S 3 0 3 7
MDR544 Evlilik ve Aile Sorunlarında Manevi Danışmanlık S 3 0 3 7
MDR546 Kurumlarda Manevi Danışmanlık S 3 0 3 7
MDR548 Manevi Danışmanlık İlke ve Teknikleri  S 3 0 3 7
MDR550 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 7