Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
KOD DERSİN ADI T L K AKTS
  Seçmeli 1 3 0 3 8
  Seçmeli 2 3 0 3 8
  Seçmeli 3 3 0 3 8
  Seçmeli 4 3 0 3 8
HUK500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 1 0 1 2
TOPLAM 12 0 13 34
 
2.YARIYIL
KOD DERSİN ADI T L K AKTS
  Seçmeli 5 3 0 3 8
  Seçmeli 6 3 0 3 8
  Seçmeli 7 3 0 3 8
HUK588 Seminer 0 0 0 2
TOPLAM 12 0 9 26
 
TEZ ve SEMİNER
KOD DERSİN ADI T L K AKTS
HUK590 Yüksek Lisans Tezi 0 0 NC 50
HUK591 Yüksek Lisans Semineri 0 0 0 10
TOPLAM 0 0 0 60
 
GENEL TOPLAM   K AKTS
22 120
 
SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI T L K AKTS
HUK521 Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler 3 0 3 8
HUK522 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3 0 3 8
HUK523 Uluslararası Yatırım Hukuku 3 2 3 8
HUK524 Uluslararası Tahkim 3 0 3 8
HUK525 Şirketler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Sorunlar 3 0 3 8
HUK526 Ticaret Hukukunun Kaynağı Olarak Ticari Örf ve Adet Hukuku 3 0 3 8
HUK527 Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi 3 0 3 8
HUK528 Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları 3 0 3 8
HUK529 Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar 3 0 3 8
HUK530 Yasal Önalım Hakkı 3 0 3 8
HUK531 Konkordato Hukuku 3 0 3 8
HUK532 HMK Kapsamında Tahkim 3 2 3 8
HUK533 Osmanlı Özel Hukuku ve Mecelle 3 0 3 8
HUK534 İslam Hukukunda Borç İlişkileri ve Teorileri 3 0 3 8
HUK535 Rekabet Hukuku I 3 0 3 8
HUK536 Rekabet Hukuku II 3 0 3 8
           
T: Teori    L: Laboratuvar   UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi