Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 28.05.2021 tarih ve 2021/14-1 sayılı karar eki         EK.2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

ÖZEL HUKUK TEZSİZ ÖĞRETİM PLANI

 

 

I.Yarıyıl

T

U

K

AKTS

 

Seçmeli 1

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 2

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 3

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 4

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 5

3

0

3

8,0

HUK500

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

1

0

1

2

Toplam

16

0

16

42

 

 

2.Yarıyıl

 

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Seçmeli 6

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 7

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 8

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 9

3

0

3

8,0

 

Seçmeli 10

3

0

3

8,0

HUK592

Dönem Projesi

0

0

NC

30

Toplam

15

0

15

70

           
 

                                                                                                                                              

Alan Seçmeli Dersler 

T

U

K

AKTS

HUK521

Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

 

 

 

3

0

3

8,0

HUK522

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

3

0

3

8,0

HUK523

Uluslararası Yatırım Hukuku

3

2

4

8,0

HUK524

Uluslararası Tahkim

3

0

3

8,0

HUK525

Şirketler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

3

0

3

8,0

HUK526

Ticaret Hukukunun Kaynağı Olarak Ticari Örf ve Adet Hukuku

3

0

3

8,0

HUK527

Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi

3

0

3

8,0

HUK528

Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları

3

0

3

8,0

HUK529

Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar

3

0

3

8,0

HUK530

Yasal Önalım Hakkı

3

0

3

8,0

HUK531

Konkordato Hukuku

3

0

3

8,0

HUK532

HMK Kapsamında Tahkim

3

2

4

8,0

HUK533

Osmanlı Özel Hukuku ve Mecelle

3

0

3

8,0

HUK534

İslam Hukukunda Borç İlişkileri ve Teorileri

3

0

3

8,0