Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-4 Sayılı Karar Eki   EK-34

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
ÖĞRETİM PLANI
1.YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U K AKTS
  Seçmeli/Elective  7,0 
  Seçmeli/Elective  7,0 
  Seçmeli/Elective  7,0 
  Seçmeli/Elective  7,0 
PSI 500  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 
TOPLAM 13 0 13 30
 
2.YARIYIL
KOD  DERSİN ADI T U K AKTS
  Seçmeli/Elective  7,0 
  Seçmeli/Elective  7,0 
  Seçmeli/Elective  7,0 
  Seçmeli/Elective  7,0 
PSI588 Seminer NC 
TOPLAM 12 0 12 30
 
TEZ ve SEMİNER
KOD  DERSİN ADI T U K AKTS
PSI 593 Yüksek Lisans Tezi  NC  50
PSI 592 Yüksek Lisans Semineri  0 0 NC  10
TOPLAM 0 0 0 60
 
GENEL TOPLAM   K AKTS
25 120
 
SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI T U K AKTS
PSI 521  Davranışsal Genetik  7,0 
PSI 523  İstatistik  7,0 
PSI 525  Uygulamalı Gelişim Psikolojisi  7,0 
PSI 527  Teknoloji İnsan Etkileşimi  7,0 
PSI 529 Çocuklarda Sosyal Bilişsel Gelişim: Zihinselleştirme 7,0 
PSI 531  Nöropsikolojik Testler  7,0 
PSI 533  Bilişsel Psikolojide İleri Okumalar  7,0 
PSI 535 Sosyal Biliş 7,0 
PSI 537  Bireysel Farklılıklar 7,0 
PSI 522  Psikolojide Araştırma Yöntemleri  7,0 
PSI 524  İleri Bilişsel Psikoloji  7,0 
PSI 526  Aile İçi İlişkiler  7,0 
PSI 528  Sosyal ve Duygusal Gelişim  7,0 
PSI 530  Gelişim Psikolojisinde İleri Okumalar  7,0 
PSI 532   Gelişim Psikolojisi: Güncel Konular  7,0 
PSI 534  Nöropsikoloji İleri Okumalar  7,0 
PSI 538  Psikolojide Güncel Okumalar  3 0 3 7,0 
PSI 540  Travma Piskolojisi 7,0