Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilerimize Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının tüm yetkinliklerinin aktarıldığı, nitelikli bir akademik uzmanlık programı sunmayı hedeflemektedir. Programlarda alandaki kavramsal, teorik, metodolojik ve uygulamaya yönelik yeni bilgilerin etkin bir şekilde aktarılmasının yanı sıra, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler branşının bir süreç bilimi olmasının gereği olarak, günümüzde gelişen olay ve olguları tarihsel arka planlarıyla ve gelecek projeksiyonları yapma yetisini kazanmış olarak analiz edebilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Her iki programın müfredatında, özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum göz önünde bulundurularak, mücavir bölgeleri kapsayan ve bölge uzmanlığına yönlendiren bir ders programı tasarlanmıştır.

Tezli Yüksek Lisans Programı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve diğer sosyal bilimler mezunlarına yönelik olarak, özellikle akademik kariyeri hedefleyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programı, farklı disiplinlerde lisans derecesine sahip yöneticiler ve yönetici adayları ile mesleki kariyerlerinde ilerlemeyi hedefleyenlere, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler formasyonunu kazandıran bir program olma hedefi güdülmektedir.

 

Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli 1 S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli 2 S 3 0 3 7
  Serbest Seçmeli 1 S 3 0 3 7
  Serbest Seçmeli 2 S 3 0 3 7
POLS500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   13 0 13 30
 
2.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
POLS502 Turkish Politics since 1923 Z 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli 3 S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli 4 S 3 0 3 7,5
  Serbest Seçmeli 3 S 3 0 3 7,5
POLS588 Seminer Z 0 0 0 2,0
TOPLAM   12 0 12 32
 
TEZ ve SEMİNER
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
POLS590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
POLS591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 8
TOPLAM   0 0 0 58
 
GENEL TOPLAM   K AKTS
25 120
             
ALAN SEÇMELİ DERSLER
1.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
POLS521 Caucasus and Central Asia in World Politics S 3 0 3 7
POLS523 Political Islam S 3 0 3 7
POLS525 History of Diplomacy S 3 0 3 7
POLS527 Selected Topics in World Politics S 3 0 3 7
POLS529 External Relations of European Union S 3 0 3 7
POLS531 Contemporary Middle Eastern History S 3 0 3 7
POLS533 Political History of Russia and USSR S 3 0 3 7
POLS535 Politics and Government of the Balkans S 3 0 3 7
POLS537 Foreign Policies of the Middle East S 3 0 3 7
POLS539 Sociology of Islam S 3 0 3 7
POLS541 Political Economy of the Middle East S 3 0 3 7
POLS543 Politics in Sub-Saharan Africa S 3 0 3 7
POLS545 Advanced International Relations Theory S 3 0 3 7,5
POLS547 Advanced Readings in Political Science S 3 0 3 7
POLS549 Security Studies S 3 0 3 7
POLS551 Media and Politics S 3 0 3 7
POLS553 Gender in the Middle East S 3 0 3 7
2.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
POLS522 European Integration and EU-Turkish Relations S 3 0 3 7,5
POLS524 Seminars in Political Sociology S 3 0 3 7,5
POLS526 Medeniyetler Arasında Erken Modern Akdeniz S 3 0 3 7,5
POLS528 Europe and the Ottoman Empire S 3 0 3 7,5
POLS530 Selected Topics in Turkish Foreign Policy S 3 0 3 7,5
POLS532 Modernization and Social Change S 3 0 3 7,5
POLS534 Cultures and Societies of the Middle East S 3 0 3 7,5
POLS536 Religion and Politics in Middle East  S 3 0 3 7,5
POLS538 Current Issues in EU Politics S 3 0 3 7,5
POLS540 State, Power and Politics in the Middle East S 3 0 3 7,5
POLS542 Russian Politics S 3 0 3 7,5
POLS544 Political History of the Balkans S 3 0 3 7,5
POLS546 International Relations and Non-Western Thought S 3 0 3 7,5
POLS548 Advanced Readings in Political Thought S 3 0 3 7,5
             
SERBEST SEÇMELİ DERSLER
1.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EFE503 International Political Economy S 3 0 3 7
TRE509 Discourse Analysis S 3 0 3 7
FEL503 Bilim Felsefesi S 3 0 3 6,5
FEL528 Çağdaş Türk Düşüncesi Semineri S 3 0 3 7,5
FEL531 Osmanlı Düşüncesi Tarihi S 3 0 3 7,5
TAR525 Osmanlı Müesseseleri Tarihi S 3 0 3 7,5
TAR527 Avrupa Tarihi I S 3 0 3 7,5
TAR531 Balkan Tarihi I S 3 0 3 7,5
TAR529 Orta Doğu Tarihi S 3 0 3 7,5
ARA523 Arabic III S 2 4 4 7,5
ARA525 Arabic V S 2 4 4 7,5
ARA527 Arabic VII S 2 4 4 7,5
PER523 Persian III S 2 4 4 7,5
PER525 Persian V S 2 4 4 7,5
PER527 Persian VII S 2 4 4 7,5
GER523 German III S 2 4 4 7,5
GER525 German V S 2 4 4 7,5
GER527 German VII S 2 4 4 7,5
FRE523 French III S 2 4 4 7,5
FRE525 French V S 2 4 4 7,5
FRE527 French VII S 2 4 4 7,5
SPA523 Spanish III S 2 4 4 7,5
SPA525 Spanish V S 2 4 4 7,5
SPA527 Spanish VII S 2 4 4 7,5
ITA523 Italian III S 2 4 4 7,5
ITA525 Italian V S 2 4 4 7,5
ITA527 Italian VII S 2 4 4 7,5
RUS523 Russian III S 2 4 4 7,5
RUS525 Russian V S 2 4 4 7,5
RUS527 Russian VII S 2 4 4 7,5
BOS523 Bosnian III S 2 4 4 7,5
BOS525 Bosnian V S 2 4 4 7,5
BOS527 Bosnian VII S 2 4 4 7,5
GRE523 Greek III S 2 4 4 7,5
GRE525 Greek V S 2 4 4 7,5
GRE527 Greek VII S 2 4 4 7,5
ALB523 Albanian III S 2 4 4 7,5
ALB525 Albanian V S 2 4 4 7,5
ALB527 Albanian VII S 2 4 4 7,5
BUL523 Bulgarian III S 2 4 4 7,5
BUL525 Bulgarian V S 2 4 4 7,5
BUL527 Bulgarian VII S 2 4 4 7,5
RUM523 Romanian III S 2 4 4 7,5
RUM525 Romanian V S 2 4 4 7,5
RUM527 Romanian VII S 2 4 4 7,5
2.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EFE526 The New Dynamics in Economic Integration S 3 0 3 7,5
TRE504 Comparative Literary and Cultural Studies S 3 0 3 7,5
TAR506 Osmanlı Tarihi Semineri S 1 2 0 2,5
TAR522 Tarih Semineri S 3 0 3 7,5
TAR526 Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi S 3 0 3 7,5
TAR530 Osmanlı Şehir Tarihi S 3 0 3 7,5
TAR528 Avrupa Tarihi II S 3 0 3 7,5
TAR523 Osmanlı Diplomasi Tarihi S 3 0 3 5
TAR532 Balkan Tarihi II S 3 0 3 7,5
ARA524 Arabic IV S 2 4 4 7,5
ARA526 Arabic VI S 2 4 4 7,5
ARA528 Arabic VIII S 2 4 4 7,5
PER524 Persian IV S 2 4 4 7,5
PER526 Persian VI S 2 4 4 7,5
PER528 Persian VIII S 2 4 4 7,5
GER524 German IV S 2 4 4 7,5
GER526 German VI S 2 4 4 7,5
GER528 German VIII S 2 4 4 7,5
FRE524 French IV S 2 4 4 7,5
FRE526 French VI S 2 4 4 7,5
FRE528 French VIII S 2 4 4 7,5
SPA524 Spanish IV S 2 4 4 7,5
SPA526 Spanish VI S 2 4 4 7,5
SPA528 Spanish VIII S 2 4 4 7,5
ITA524 Italian IV S 2 4 4 7,5
ITA526 Italian VI S 2 4 4 7,5
ITA528 Italian VIII S 2 4 4 7,5
RUS524 Russian IV S 2 4 4 7,5
RUS526 Russian VI S 2 4 4 7,5
RUS528 Russian VIII S 2 4 4 7,5
BOS524 Bosnian IV S 2 4 4 7,5
BOS526 Bosnian VI S 2 4 4 7,5
BOS528 Bosnian VIII S 2 4 4 7,5
GRE524 Greek IV S 2 4 4 7,5
GRE526 Greek VI S 2 4 4 7,5
GRE528 Greek VIII S 2 4 4 7,5
ALB524 Albanian IV S 2 4 4 7,5
ALB526 Albanian VI S 2 4 4 7,5
ALB528 Albanian VIII S 2 4 4 7,5
BUL524 Bulgarian IV S 2 4 4 7,5
BUL526 Bulgarian VI S 2 4 4 7,5
BUL528 Bulgarian VIII S 2 4 4 7,5
RUM524 Romanian IV S 2 4 4 7,5
RUM526 Romanian VI S 2 4 4 7,5
RUM528 Romanian VIII S 2 4 4 7,5