Tarih Doktora Programı

Özellikle Osmanlı, İslam tarihi ile Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Balkan tarihi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Program, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile belirtilen alanların uzmanı olacak tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI
TARİH DOKTORA PROGRAMI 
ÖĞRETİM PLANI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
TAR603 Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri Z 3 0 0 3 7,5
TAR605 Osmanlı Diplomatikası: Belgeler Z 3 0 0 3 7,5
TAR607 Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler Z 3 0 0 3 7,5
  Alan  Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
TAR600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 0 2
TOPLAM   13 0 0 13 30
 
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
TAR604 Osmanlı Sosyal Tarihi Z 3 0 0 3 7
TAR606 Osmanlı Diplomatikası: Defterler Z 3 0 0 3 7
TAR608 Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Siciller Z 3 0 0 3 7
  Alan  Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
TAR800 Doktora Semineri Z 0 0 0 NC 2
TOPLAM   12 0   12 30
 
TEZ
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
TAR900 Doktora Tezi Z 0 0 0 NC 180
 
GENEL TOPLAM         K AKTS
        25 240
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
TAR623 İslam Tarihi Yazıcılığı S 3 0 0 3 7
TAR624 Selçuklu Devleti Tarihi ve Metinleri S 3 0 0 3 7
TAR631 Seminar on the Global History of the 19th Century S 3 0 0 3 7
TAR632 Historiography S 3 0 0 3 7