Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı, edebiyat fakültesi mezunu veya lisans seviyesinde tarih eğitim-öğretimi almış adaylara alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye ulaşma, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazandırmak ve onları doktora programına hazırlamak amacıyla planlanmıştır. Adayları tarih disiplininin araştırma metotları ve temel meseleleri hakkında donanımlı hale getirmenin yanında bu alanlarda kapsayıcı, derinlikli ve yenilikçi derslerle ihtisaslaştırmayı hedefleyen program, temel tarih alanında yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalarına seviyeli bir katkı sunmaktadır.

Program, adaylara temel tarihin teorik ve pratik meselelerini kavramsal düzeyde ve eleştirel bir bakışla ele alma imkanı verecek şekilde ve günümüz problemlerine çözümler üretmeye yönlendirecek bilimsel metotlarla uygulanmaktadır.

 

Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI
TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
FEL501 Bilim Felsefesi Z 3 0 0 3 7,5
TAR511 Tarih Yazıcılığı I Z 3 0 0 3 6,5
  Alan Seçmeli I S 3 0 0 3 7,5
  Alan Seçmeli II S 3 0 0 3 7,5
TAR500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 0 2
TOPLAM   13 0 0 13 30
 
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U 0 K AKTS
TAR512 Tarih Yazıcılığı II Z 3 0 0 3 7,5
TAR506 Osmanlı Tarihi Semineri Z 1 2 0 0 2,5
TAR514 Osmanlı Diplomasi Tarihi Z 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli III S 3 0 0 3 7,5
  Alan Seçmeli IV S 3 0 0 3 7,5
TOPLAM   13 2 0 12 30
 
TEZ VE SEMİNER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
TAR590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 NC 50
TAR591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 0 NC 10
 
GENEL TOPLAM         K AKTS
        25 120
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
TAR520 Osmanlı Belgelerinin Dili S 3 0 0 3 7,5
TAR521 Osmanlı Tarihi Kaynakları S 3 0 0 3 7,5
TAR522 Tarih Semineri S 3 0 0 3 7,5
TAR523 Karşılaştırmalı Osmanlı Tarih Metinleri S 3 0 0 3 7,5
TAR525 Osmanlı Müesseseleri Tarihi S 3 0 0 3 7,5
TAR526 Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi S 3 0 0 3 7,5
TAR527 Avrupa Tarihi 1 S 3 0 0 3 7,5
TAR536 Avrupa Tarihi 2 S 3 0 0 3 7,5
TAR529 Orta Doğu Tarihi S 3 0 0 3 7,5
TAR530 Osmanlı Şehir Tarihi S 3 0 0 3 7,5
TAR531 Balkan Tarihi 1 S 3 0 0 3 7,5
TAR532 Balkan Tarihi 2 S 3 0 0 3 7,5
TAR534 Türk Hukuk Tarihi Ve Belgeleri S 3 0 0 3 7,5