Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

Temel İslam Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamış olan adayları İslam bilimlerine özgü araştırma metotları hakkında donanımlı hale getirmenin yanında bu alanlarda kapsayıcı, derinlikli ve örneklendirici derslerle ihtisaslaştırmayı sağlayan program temel İslam bilimleri alanında yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalara seviyeli bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-4 Sayılı Karar Eki   EK-33

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
 ÖĞRETİM PLANI
1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli I S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli II S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli III S 3 0 3 7
  Serbest Seçmeli I S 3 0 3 7
TIB 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   12 0 13 30
 
2. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli IV S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli V S 3 0 3 7
  Alan Seçmeli VI S 3 0 3 7
  Serbest Seçmeli II S 3 0 3 7
TIB 602 Doktora Semineri Z 0 0 NC 2
TOPLAM   12 0 12 30
 
TEZ
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 690 Doktora Tezi Z 0 0 NC 180
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 240
 
1. YARIYIL ALAN VE SERBEST SEÇMELİ DERSLER
İSLAM HUKUKU ALANI
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 623 Hukuk Felsefesi Z 3 0 3 7
TIB 625 Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku Z 3 0 3 7
TIB 635 Furûk ve Kavâid Z 3 0 3 7
TIB 637 Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva Z 3 0 3 7
 
KELÂM ALANI
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 639 Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve
Meseleler
S 3 0 3 7
TIB 641 Fahreddin Razi - Seyyid Şerif Cürcani Okumaları S 3 0 3 7
TIB 651 Din-Bilim İlişkisi S 3 0 3 7
  Serbest Seçmeli I* S 3 0 3 7
 
HADİS ALANI
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 643 Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları  Z 3 0 3 7
TIB 645 Oryantalist Hadis Literatürü  Z 3 0 3 7
TIB 647 İlelü'l-Hadîs ve Literatürü  Z 3 0 3 7
TIB 649 Ehl-i Reyin Hadis Anlayışı Z 3 0 3 7
 
TEFSİR ALANI          
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 653 Edebi Tefsir Ekolleri  Z 3 0 3 7
TIB 655 Klasik Tefsir Metinleri I  Z 3 0 3 7
TIB 657  Çağdaş Yorumbilim Kuramları  Z 3 0 3 7
    Z 3 0 3 7
 
2. YARIYIL ALAN VE SERBEST SEÇMELİ DERSLER
İSLAM HUKUKU ALANI
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 634 Fıkıh Teorileri Z 3 0 3 7
TIB 636 İslam Hukuk Felsefesi Z 3 0 3 7
TIB 638 Medeni Hukukun Temel Kavramları Z 3 0 3 7
TIB 640 İslâm Hukukunda Tecdid ve Islah Hareketleri Z 3 0 3 7
 
KELÂM ALANI
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 642 Günümüz Kelâm Literatürü: İçerik ve Yöntem S 3 0 3 7
TIB 644 Ebu’l-Mu’in Nesefî - Gazzali Okumaları S 3 0 3 7
TIB646 Osmanlı Dinî Düşüncesi ve Kelâm S 3 0 3 7
  Serbest Seçmeli II* S 3 0 3 7
 
HADİS ALANI
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Z 3 0 3 7
TIB 624 İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Z 3 0 3 7
TIB 626 Fıkhü'l-Hadîs Z 3 0 3 7
TIB 628 Rical Tenkidi ve İsnad Z 3 0 3 7
 
TEFSİR ALANI            
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 652  Karşılaştırmalı Kutsal Metin Okumaları Z 3 0 3 7
TIB 654 Klasik Tefsir Metinleri II Z 3 0 3 7
TIB 656 Nüzul Süreci ve Tefsir Z 3 0 3 7
*Öğrenci bu dersi kayıtlı bulunduğu yarıyıldaki Temel İslam Bilimleri Hadis Doktora Programına ait derslerden birini seçecektir.