Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İslami ilimlerin teşekkül süreci ve İslami ilimlerde araştırma metotları konularında donanımlı ve Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tefsir gibi İslam bilimlerinde kapsamlı ve derinlikli araştırmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Üniversite Senatosunun 15.01.2021 tarih ve 2021/01-2 sayılı karar eki     EK-5

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETİM PLANI
I.YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli I S 3 0 3 6
  Alan Seçmeli II S 3 0 3 6
  Alan Seçmeli III S 3 0 3 6
  Alan Seçmeli IV S 3 0 3 6
TIB 571 Seminer  Z 3 0 0 4
TIB 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   15 0 13 30
             
II. YARIYIL
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  Alan Seçmeli V S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli VI S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli VII S 3 0 3 7,5
  Alan Seçmeli VIII S 3 0 3 7,5
  TOPLAM   12 0 12 30
 
TEZ VE SEMİNER
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
TIB 590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
TIB 591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 10
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 120
             
  I.YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLER
İSLAM HUKUKU
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
TIB 521 Fıkhın Teşekkülü ve Fıkıh Literatürü S 3 0 3 6
TIB 523 Fıkıh Usulü: Hüküm Teorisi ve Deliller S 3 0 3 6
TIB 525 İbadetler Fıkhı S 3 0 3 6
HUK 571 Hukukun Temel İlkeleri S 3 0 3 6
HADİS
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
TIB 527 Hadis Usulü Literatürü S 3 0 3 6
TIB 547 Klasik Hadis Şerhleri  S 3 0 3 6
TIB 545 Hadis Literatürü: Tasnif Dönemi S 3 0 3 6
TIB 555 Hadis İlmini Oluşturan Alt Disiplinler: Ulûmu'l-Hadis S 3 0 3 6
  Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Tefsir, Kelâm alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 6
TEFSİR
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
TIB 533 Kur’an Tarihi  S 3 0 3 6
TIB 537 Klasik Dönem Tefsir Ekolleri  S 3 0 3 6
TIB 535 Tefsir Usulü  Literatürü  S 3 0 3 6
TIB 557  Klasik Tefsir Usulü Metinleri S 3 0 3 6
  Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Hadis, Kelâm alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 6
KELAM
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
TIB 539 Mütekaddimin Dönemi Kelamı: Meseleler ve Literatür  S 3 0 3 6
TIB 563 Kelâm İlminin Teşekkül Süreci ve İlk Fırkalar S 3 0 3 6
TIB 541 Mukayeseli Kelam Metinleri S 3 0 3 6
TIB 559 Erken Dönem Osmanlı Dini Düşüncesi S 3 0 3 6
  Temel İslam Bilimleri (Hadis, Tefsir) veya Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 6
             
  II.YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLER
İSLAM HUKUKU          
  DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
TIB 526 Muamelat Fıkhı S 3 0 3 7,5
TIB 524 Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İçtihat S 3 0 3 7,5
TIB 564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları S 3 0 3 7,5
TIB 566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları S 3 0 3 7,5
             
HADİS
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 532 Günümüz Hadis Meseleleri S 3 0 3 7,5
TIB 568 Ahkâm Hadisleri  S 3 0 3 7,5
TIB 546 Hadis Literatürü S 3 0 3 7,5
TIB 548  Hadis Tenkidi  S 3 0 3 7,5
  Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Tefsir, Kelâm, alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5
TEFSİR
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 534 Mukayeseli Tefsir Metinleri  S 3 0 3 7,5
TIB 538 Kur’an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar S 3 0 3 7,5
TIB 536 Oryantalistler ve Kur’an Araştırmaları S 3 0 3 7,5
TIB 570 Kur’an ve Beyan İlmi  S 3 0 3 7,5
  Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Hadis, Kelâm, alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5
KELAM
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
TIB 540 Müteahhirin Dönemi Kelamı: Meseleler ve Literatür  S 3 0 3 7,5
TIB 574 Günümüz Kelâm Problemleri S 3 0 3 7,5
TIB 576 Mukayeseli Teoloji Okumaları S 3 0 3 7,5
TIB 550 İslam Ahlak Teorileri S 3 0 3 7,5
  Temel İslam Bilimleri (Hadis ve Tefsir) veya Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5