Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçenin gelişim evrelerini ve bu evrelere özgü edebiyatı evrensel ölçütlere uygun bir anlayışla inceleyip araştırmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirme amacını gütmektedir. Program, İslam öncesi Türk Dili ve Edebiyatı, Klasik-Osmanlı Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı, Millî Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Çağdaş Edebiyat ve Dünya Edebiyatları alanlarında dersler içermektedir.

 

Üniversite Senatosunun 12.10.2020 tarihli ve 2020/20-1 sayılı karar eki     Ek.1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 1 2
  Alan içi Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
  Alan içi Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
  Alan içi Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 7
  Serbest Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
TOPLAM   13 0 0 13 30
TOPLAM KREDİ   13 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED502 Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri Z 0 0 0 NC 2
  Alan içi Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 7
  Alan içi Seçmeli Ders V S 3 0 0 3 7
  Alan içi Seçmeli Ders VI S 3 0 0 3 7
  Serbest Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
TOPLAM   12 0 0 12 30
TOPLAM KREDİ   25 60
               
TEZ ve SEMİNER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 NC 50
TED591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 0 NC 10
TOPLAM   0 0 0 0 60
TOPLAM KREDİ   25 120
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Modül A: Klasik Türk Edebiyatı
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TED521 Klasik Türk Edebiyatında Fars Etkileri S 3 0 0 3 7
TED522 Klasik Osmanlı Türkçesi:  Manzum Metinler S 3 0 0 3 7
TED523 Klasik Türk Edebiyatında Özel Konular: Mesnevi S 3 0 0 3 7
TED524 Klasik Türk Edebiyatında Özel Konular: Kaside S 3 0 0 3 7
TED525 Klasik Osmanlı Türkçesi: Mensur Metinler S 3 0 0 3 7
TED526 Metinlerle Çağatay Edebiyatı S 3 0 0 3 7
TED527 Klasik Türk Edebiyatında Nazire S 3 0 0 3 7
TED528 Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri S 3 0 0 3 7
TED529 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları S 3 0 0 3 7
TED530 Sultan Şairler S 3 0 0 3 7
TED552 Yunus Emre Okumaları S 3 0 0 3 7
TED559 Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri S 3 0 0 3 7
Modül B: Türk Dili
TED531 Köktürkçe Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED532 Uygur Türkçesi Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED533 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED534 Harezm-Kıpçak Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED535 Klasik Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED536 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED537 Eski Anadolu Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED538 Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED539 Yeni Uygurca Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED540 Kırgızca Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
TED543 Sözlükbilimi S 3 0 0 3 7
TED544 Anlambilim S 3 0 0 3 7
TED545 Edimbilim S 3 0 0 3 7
TED546 Söz Diziminde İleri Konular S 3 0 0 3 7
TED547 Türk Dili Tarihi S 3 0 0 3 7
TED556 Tarihsel Dilbilim S 3 0 0 3 7
TED558 Türkolojinin Temel Meseleleri S 3 0 0 3 7
TED561 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Karluk-Uygur Grubu S 3 0 0 3 7
TED562 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Kıpçak Grubu S 3 0 0 3 7
TED563 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Oğuz Grubu S 3 0 0 3 7
Modül C: Yeni Türk Edebiyatı
TED548 Modern Türk Şiiri: Örnek Metinler S 3 0 0 3 7
TED549 Eleştirel Okuma S 3 0 0 3 7
TED550 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları S 3 0 0 3 7
TED551 Edebiyatta Disiplinlerarasılık S 3 0 0 3 7
TED553 Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları  S 3 0 0 3 7
TED554 Modern Hikaye Çözümlemeleri S 3 0 0 3 7
TED555 Roman Çözümlemeleri  S 3 0 0 3 7
TED557 Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler S 3 0 0 3 7
TED560 Modern Türk Edebiyatının Temel Meseleleri S 3 0 0 3 7
TED564 Çocuk Edebiyatı S 3 0 0 3 7
               
*Alan içi seçmeli dersler öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre ilgili modüllerden verilir.
Türk Dili ve Edebiyatı Lisansüstü öğrenciler Üniversitemiz anabilim dallarının programlarından ve diğer üniversitelerin ilgili anabilim  dallarının programlarından benzer bir ders programda olmadığı  takdirde ve ihtiyaç halinde danışman onayı ile ders alabilirler.