Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Türkçenin tarihi evrelerini ve bu evrelere özgü edebiyatları evrensel ölçütlere uygun bir eğitim anlayışı çerçevesinde öğretebilecek akademisyen yetiştirme amacını gütmektedir. Programımız bu gayenin, araştırma ile öğretim süreçlerinin bir arada değerlendiril-mesiyle gerçekleşebileceği kanaatindedir. Dolayısıyla, öğretim üyeleri ile öğrencilerin bir arada, Türk Dili ve Edebiyatı bilimine uluslararası çapta katkılar yapabilecekleri bir ortam hazırlamak, programımızın ana ilkesidir. Doktora öğrencileri, ileri düzeyde çözümleme yapabilecek, analitik düşünmeye yatkın, yabancı dil ve diller öğrenmeye hevesli, özgüveni tam ve yaratıcı fikirler öne sürmesi muhtemel adaylar arasından seçilir. Öğretim üyelerimiz, bu adayları edilgen birer öğrenci olarak değil, edebiyatımızın mevcut sorunlarına yaratıcı ve işlevsel çözümler getirebilecek meslektaşları olarak görürler. Üstelik, adaylardan program süreci içinde eleştirel yayın yapmaları beklenir, kendileri bu yönde teşvik edilir. Ders programımız, dönemsel olarak, İslam öncesi Türk Dili ve Edebiyatı, Klasik-Osmanlı Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı, Millî Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Çağdaş Edebiyat ve Dünya Edebiyatları, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili şeklinde bölümlenmiştir.