Anasayfa
 • Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Öğretim Planı

  Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

   

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI 
  ÖĞRETİM PLANI
                 
  I. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 1 2
    Alan içi Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
  TOPLAM   13 0 0 13 30
  TOPLAM KREDİ   13 30
                 
  II. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED602 Doktora Semineri Z 0 0 0 NC 2
    Alan içi Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 7
  TOPLAM   12 0 0 12 30
  TOPLAM KREDİ   25 60
                 
  TEZ
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED690 Doktora Tezi Z 0 0 0 NC 180
  TOPLAM   0 0 0 0 180
  TOPLAM KREDİ   25 240
                 
                 
  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
  Modül A: Klasik Türk Edebiyatı
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED637 Klasik Türk Edebiyatı : Kavram ve Motifler S 3 0 0 3 7
  TED638 Klasik Türk Şiirinde Sebk-i Hindî  S 3 0 0 3 7
  TED639 İslami Dönemde Türk Halk Kültürü S 3 0 0 3 7
  TED640 Klasik Türk Edebiyatında Mevlevî Kültürü S 3 0 0 3 7
  TED641 Klasik Türk ve Fars Edebiyatı Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED642 Klasik Türk Edebiyatında Mecmua S 3 0 0 3 7
  TED643 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat S 3 0 0 3 7
  TED644 Klasik Türk ve Fars Edebiyatında Dinî Metinler S 3 0 0 3 7
  TED645 Son Dönem Osmanlı Şiir: Encümen-i Şuara S 3 0 0 3 7
  TED646 Ali Şir Nevâî'nin  Manzum Eserlerinden Örnekler S 3 0 0 3 7
  TED635 Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler S 3 0 0 3 7
  Modül B: Türk Dili
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED647 Eski Türkçe Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED648 Orta Türkçe Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED649 Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED650 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED651 Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED652 İleri Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED653 Karluk Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED654 Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED655 Eşzamanlı Anlambilim S 3 0 0 3 7
  TED620 Artzamanlı Anlambilim S 3 0 0 3 7
  TED621 Göstergebilim S 3 0 0 3 7
  TED622 Edimbilimde İleri Konular S 3 0 0 3 7
  TED633 Modern Kuramsal Söz Dizimi S 3 0 0 3 7
  TED634 Kuramsal Diyalektoloji S 3 0 0 3 7
  Modül C: Yeni Türk Edebiyatı
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED623 Karşılaştırmalı Edebiyat S 3 0 0 3 7
  TED624 Roman Sosyolojisi S 3   0 3 7
  TED625 Modern Türk Şiiri Eleştirisi S 3 0 0 3 7
  TED626 Kaynak Eleştirisi S 3 0 0 3 7
  TED627 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyat Tartışmaları S 3 0 0 3 7
  TED628 II. Meşrutiyetten Sonra Düşünce ve Edebiyat Hareketleri S 3 0 0 3 7
  TED629 Roman Kuramı S 3 0 0 3 7
  TED630 Modern Türk Romanı Üzerine Tartışmalar S 3 0 0 3 7
  TED631 Cumhuriyet Sonrası Eleştiri S 3 0 0 3 7
  TED632 Türk Edebiyatında Çeviri  (19. ve 20.yy) S 3 0 0 3 7
  TED636 Edebiyat Tarihi Yazıcılığı S 3 0 0 3 7
    *Alan içi seçmeli dersler öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre ilgili modüllerden verilir.