Anasayfa
 • Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Öğretim Planı

  Üniversite Senatosunun 12.10.2020 tarihli ve 2020/20-1 sayılı karar eki     Ek.1

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
  DOKTORA PROGRAMI
  ÖĞRETİM PLANI
  I. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 1 2
    Alan içi Seçmeli Ders* I S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders** I S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
  TOPLAM   13 0 0 13 30
  TOPLAM KREDİ   13 30
                 
  II. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED602 Doktora Semineri Z 0 0 0 NC 2
    Alan içi Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 7
  TOPLAM   12 0 0 12 30
  TOPLAM KREDİ   25 60
                 
  TEZ
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED690 Doktora Tezi Z 0 0 0 NC 180
  TOPLAM   0 0 0 0 180
  TOPLAM KREDİ   25 240
                 
                 
  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
  Modül A: Klasik Türk Edebiyatı
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED637 Klasik Türk Edebiyatı : Kavram ve Motifler S 3 0 0 3 7
  TED638 Klasik Türk Şiirinde Sebk-i Hindî  S 3 0 0 3 7
  TED639 İslami Dönemde Türk Halk Kültürü S 3 0 0 3 7
  TED640 Klasik Türk Edebiyatında Mevlevî Kültürü S 3 0 0 3 7
  TED641 Klasik Türk ve Fars Edebiyatı Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED642 Klasik Türk Edebiyatında Mecmua S 3 0 0 3 7
  TED643 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat S 3 0 0 3 7
  TED644 Klasik Türk ve Fars Edebiyatında Dinî Metinler S 3 0 0 3 7
  TED645 Son Dönem Osmanlı Şiir: Encümen-i Şuara S 3 0 0 3 7
  TED646 Ali Şir Nevâî'nin  Manzum Eserlerinden Örnekler S 3 0 0 3 7
  TED634 Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler S 3 0 0 3 7
  TED656 Klasik Türk Edebiyatında Surnâmeler S 3 0 0 3 7
  Modül B: Türk Dili
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED647 Eski Türkçe Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED648 Orta Türkçe Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED649 Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED650 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED651 Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED652 İleri Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED653 Karluk Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED654 Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 7
  TED655 Eşzamanlı Anlambilim S 3 0 0 3 7
  TED620 Artzamanlı Anlambilim S 3 0 0 3 7
  TED621 Göstergebilim S 3 0 0 3 7
  TED622 Edimbilimde İleri Konular S 3 0 0 3 7
  TED633 Modern Kuramsal Söz Dizimi S 3 0 0 3 7
  TED634 Kuramsal Diyalektoloji S 3 0 0 3 7
  Modül C: Yeni Türk Edebiyatı
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED623 Karşılaştırmalı Edebiyat S 3 0 0 3 7
  TED624 Roman Sosyolojisi S 3 0 0 3 7
  TED625 Modern Türk Şiiri Eleştirisi S 3 0 0 3 7
  TED626 Kaynak Eleştirisi S 3 0 0 3 7
  TED627 Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyat Tartışmaları S 3 0 0 3 7
  TED628 II. Meşrutiyetten Sonra Düşünce ve Edebiyat Hareketleri S 3 0 0 3 7
  TED629 Roman Kuramı S 3 0 0 3 7
  TED630 Modern Türk Romanı Üzerine Tartışmalar S 3 0 0 3 7
  TED631 Cumhuriyet Sonrası Eleştiri S 3 0 0 3 7
  TED632 Türk Edebiyatında Çeviri  (19. ve 20.yy) S 3 0 0 3 7
  TED636 Edebiyat Tarihi Yazıcılığı S 3 0 0 3 7
                 
  *Alan içi seçmeli dersler öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre ilgili modüllerden verilir.
  **Serbest Seçmeli dersler diğer modüllerden veya diğer anabilimdallarından alınabilir.
  Türk Dili ve Edebiyatı Lisansüstü öğrenciler Üniversitemiz anabilim dallarının programlarından ve diğer üniversitelerin ilgili anabilim  dallarının programlarından benzer bir ders programda olmadığı  takdirde ve ihtiyaç halinde danışman onayı ile ders alabilirler.