Anasayfa
 • Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

  Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  FELSEFE ANABİLİM DALI 
  FELSEFE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  ÖĞRETİM PROGRAMI
  1.YARIYIL
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  FEL501 Bilim Felsefesi Z 3 0 3 7
  FEL503 Dil Felsefesi Z 3 0 3 7
    Alan Seçmeli I* S 3 0 3 7
    Alan Seçmeli II* S 3 0 3 7
  FEL500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
  TOPLAM   13 0 13 30
  2.YARIYIL
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  FEL502 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Z 3 0 3 7
  FEL506 Çağdaş Felsefe Sorunları Z 3 0 3 7
    Alan Seçmeli III* S 3 0 3 7
    Alan Seçmeli IV* S 3 0 3 7
  FEL588 Seminer Z 0 0 0 2
  TOPLAM   12 0 12 30
   
  TEZ ve SEMİNER
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  FEL590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
  FEL591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 10
  TOPLAM         60
   
  GENEL TOPLAM       K AKTS
        25 120
   
  ALAN SEÇMELİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  FEL521 Klasik Batı Felsefesi Metinleri S 3 0 3 7
  FEL522 17. ve 18. Yüzyıl Mukayeseli Felsefe Tarihi S 3 0 3 7
  FEL523 Osmanlı Düşüncesi Tarihi S 3 0 3 7
  FEL524 Varlık Felsefesi S 3 0 3 7
  FEL526 20. Yüzyıl Felsefe Akımları S 3 0 3 7
  FEL527 Fenomenoloji ve Hermeneutik S 3 0 3 7
  FEL528 Çağdaş Türk Düşüncesi Semineri S 3 0 3 7
  FEL529 Felsefe  Semineri S 3 0 3 7
  FEL530 Tasavvuf Düşüncesi S 3 0 3 7
  FEL531 Zihin Felsefesi S 3 0 3 7
  FEL533 Sosyal Felsefe S 3 0 3 7