Anasayfa
 • Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı
 • Geri Dön
  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Programı

  Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
  PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
  ÖĞRETİM PROGRAMI
  1.YARIYIL
  KOD DERSİN ADI T U K AKTS
    Seçmeli/Elective  7,0 
    Seçmeli/Elective  7,0 
    Seçmeli/Elective  7,0 
    Seçmeli/Elective  7,0 
  PSI 500  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 
  TOPLAM 13 0 13 30
   
  2.YARIYIL
  KOD  DERSİN ADI T U K AKTS
    Seçmeli/Elective  7,0 
    Seçmeli/Elective  7,0 
    Seçmeli/Elective  7,0 
    Seçmeli/Elective  7,0 
  PSI588 Seminer NC 
  TOPLAM 12 0 12 30
   
  TEZ ve SEMİNER
  KOD  DERSİN ADI T U K AKTS
  PSI 593 Yüksek Lisans Tezi  NC  50
  PSI 592 Yüksek Lisans Semineri  0 0 NC  10
  TOPLAM 0 0 0 60
   
  GENEL TOPLAM   K AKTS
  25 120
   
  SEÇMELİ DERSLER
  KOD DERSİN ADI T U K AKTS
  PSI 521  Davranışsal Genetik  7,0 
  PSI 523  İstatistik  7,0 
  PSI 525  Uygulamalı Gelişim Psikolojisi  7,0 
  PSI 527  Teknoloji İnsan Etkileşimi  7,0 
  PSI 529 Çocuklarda Sosyal Bilişsel Gelişim: Zihinselleştirme 7,0 
  PSI 531  Nöropsikolojik Testler  7,0 
  PSI 533  Bilişsel Psikolojide İleri Okumalar  7,0 
  PSI 535 Sosyal Biliş 7,0 
  PSI 537  Bireysel Farklılıklar 7,0 
  PSI 522  Psikolojide Araştırma Yöntemleri  7,0 
  PSI 524  İleri Bilişsel Psikoloji  7,0 
  PSI 526  Aile İçi İlişkiler  7,0 
  PSI 528  Sosyal ve Duygusal Gelişim  7,0 
  PSI 530  Gelişim Psikolojisinde İleri Okumalar  7,0 
  PSI 532   Gelişim Psikolojisi: Güncel Konular  7,0 
  PSI 534  Nöropsikoloji İleri Okumalar  7,0