Anasayfa
 • Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

  Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TARİH ANABİLİM DALI
  TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  ÖĞRETİM PLANI
  1.YARIYIL
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
  FEL501 Bilim Felsefesi Z 3 0 0 3 7,5
  TAR511 Tarih Yazıcılığı I Z 3 0 0 3 6,5
    Alan Seçmeli I S 3 0 0 3 7,5
    Alan Seçmeli II S 3 0 0 3 7,5
  TAR500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 0 2
  TOPLAM   13 0 0 13 30
   
  2.YARIYIL
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U 0 K AKTS
  TAR512 Tarih Yazıcılığı II Z 3 0 0 3 7,5
  TAR506 Osmanlı Tarihi Semineri Z 1 2 0 0 2,5
  TAR514 Osmanlı Diplomasi Tarihi Z 3 0 0 3 5
    Alan Seçmeli III S 3 0 0 3 7,5
    Alan Seçmeli IV S 3 0 0 3 7,5
  TOPLAM   13 2 0 12 30
   
  TEZ VE SEMİNER
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
  TAR590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 NC 50
  TAR591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 0 NC 10
   
  GENEL TOPLAM         K AKTS
          25 120
   
  ALAN SEÇMELİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
  TAR520 Osmanlı Belgelerinin Dili S 3 0 0 3 7,5
  TAR521 Osmanlı Tarihi Kaynakları S 3 0 0 3 7,5
  TAR522 Tarih Semineri S 3 0 0 3 7,5
  TAR523 Karşılaştırmalı Osmanlı Tarih Metinleri S 3 0 0 3 7,5
  TAR525 Osmanlı Müesseseleri Tarihi S 3 0 0 3 7,5
  TAR526 Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi S 3 0 0 3 7,5
  TAR527 Avrupa Tarihi 1 S 3 0 0 3 7,5
  TAR536 Avrupa Tarihi 2 S 3 0 0 3 7,5
  TAR529 Orta Doğu Tarihi S 3 0 0 3 7,5
  TAR530 Osmanlı Şehir Tarihi S 3 0 0 3 7,5
  TAR531 Balkan Tarihi 1 S 3 0 0 3 7,5
  TAR532 Balkan Tarihi 2 S 3 0 0 3 7,5
  TAR534 Türk Hukuk Tarihi Ve Belgeleri S 3 0 0 3 7,5