Anasayfa
 • Temel İslam Bilimleri Doktora Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Temel İslam Bilimleri Doktora Programı Öğretim Planı

  Üniversitemiz Senatosunun 24.10.2019 tarih ve 2019/11-2 sayılı karar eki               EK.2

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
  ÖĞRETİM PLANI
  I.YARIYIL
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
    Alan Seçmeli I S 3 0 3 7
    Alan Seçmeli II S 3 0 3 7
    Alan Seçmeli III S 3 0 3 7
    Serbest Seçmeli I S 3 0 3 7
  TIB 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
  TOPLAM   12 0 13 30
               
  II.YARIYIL
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
    Alan Seçmeli IV S 3 0 3 7
    Alan Seçmeli V S 3 0 3 7
    Alan Seçmeli VI S 3 0 3 7
    Serbest Seçmeli II S 3 0 3 7
  TIB 602 Doktora Semineri Z 0 0 NC 2
  TOPLAM   12 0 12 30
               
  TEZ
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 690 Doktora Tezi Z 0 0 NC 180
               
  GENEL TOPLAM       K AKTS
        25 240
               
  I. YARIYIL ALAN VE SERBEST SEÇMELİ DERSLER
  İSLAM HUKUKU ALANI
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 623 Hukuk Felsefesi Z 3 0 3 7
  TIB 625 Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku Z 3 0 3 7
  TIB 635 Furûk ve Kavâid Z 3 0 3 7
  TIB 637 Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva Z 3 0 3 7
               
  KELÂM ALANI
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 639 Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve
  Meseleler
  S 3 0 3 7
  TIB 641 Fahreddin Razi - Seyyid Şerif Cürcani Okumaları S 3 0 3 7
  TIB 651 Din-Bilim İlişkisi S 3 0 3 7
    Serbest Seçmeli I* S 3 0 3 7
               
  HADİS ALANI
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 643 Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları  Z 3 0 3 7
  TIB 645 Oryantalist Hadis Literatürü  Z 3 0 3 7
  TIB 647 İlelü'l-Hadîs ve Literatürü  Z 3 0 3 7
  TIB 649 Ehl-i Reyin Hadis Anlayışı Z 3 0 3 7
               
  TEFSİR ALANI          
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 653 Edebi Tefsir Ekolleri  Z 3 0 3 7
  TIB 655 Klasik Tefsir Metinleri I  Z 3 0 3 7
  TIB 657  Çağdaş Yorumbilim Kuramları  Z 3 0 3 7
      Z 3 0 3 7
  II. YARIYIL ALAN VE SERBEST SEÇMELİ DERSLER
  İSLAM HUKUKU ALANI
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 634 Fıkıh Teorileri Z 3 0 3 7
  TIB 636 İslam Hukuk Felsefesi Z 3 0 3 7
  TIB 638 Medeni Hukukun Temel Kavramları Z 3 0 3 7
  TIB 640 İslâm Hukukunda Tecdid ve Islah Hareketleri Z 3 0 3 7
               
  KELÂM ALANI
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 642 Günümüz Kelâm Literatürü: İçerik ve Yöntem S 3 0 3 7
  TIB 644 Ebu’l-Mu’in Nesefî - Gazzali Okumaları S 3 0 3 7
  TIB 620 Yeni İlm-i Kelâm Dönemi: Şahıslar ve Meseleler S 3 0 3 7
    Serbest Seçmeli II* S 3 0 3 7
               
  HADİS ALANI
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Z 3 0 3 7
  TIB 624 İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Z 3 0 3 7
  TIB 626 Fıkhü'l-Hadîs Z 3 0 3 7
  TIB 628 Rical Tenkidi ve İsnad Z 3 0 3 7
               
  TEFSİR ALANI          
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 652  Karşılaştırmalı Kutsal Metin Okumaları Z 3 0 3 7
  TIB 654 Klasik Tefsir Metinleri II Z 3 0 3 7
  TIB 656 Nüzul Süreci ve Tefsir Z 3 0 3 7
  *Öğrenci bu dersi kayıtlı bulunduğu yarıyıldaki Temel İslam Bilimleri Hadis Doktora Programına ait derslerden birini seçecektir.