Anasayfa
 • Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

  Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

   

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
   ÖĞRETİM PLANI
               
  I.YARIYIL
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
    Alan Seçmeli I S 3 0 3 6
    Alan Seçmeli II S 3 0 3 6
    Alan Seçmeli III S 3 0 3 6
    Alan Seçmeli IV S 3 0 3 6
  TIB 571 Seminer  Z 3 0 0 4
  TIB 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
  TOPLAM   15 0 13 30
               
  II. YARIYIL
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
    Alan Seçmeli V S 3 0 3 7,5
    Alan Seçmeli VI S 3 0 3 7,5
    Alan Seçmeli VII S 3 0 3 7,5
    Alan Seçmeli VIII S 3 0 3 7,5
    TOPLAM   12 0 12 30
   
  TEZ VE SEMİNER
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  TIB 590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 NC 50
  TIB 591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 NC 10
   
  GENEL TOPLAM       K AKTS
        25 120
               
    I.YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLER
  İSLAM HUKUKU
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  TIB 521 Fıkhın Teşekkülü ve Fıkıh Literatürü S 3 0 3 6
  TIB 523 Fıkıh Usulü: Hüküm Teorisi ve Deliller S 3 0 3 6
  TIB 525 İbadetler Fıkhı S 3 0 3 6
  TIB 565 Fıkıh Mezhepleri I S 3 0 3 6
  HUK 571 Hukuka Giriş S 3 0 3 6
  TIB 579 Fetva ve Kaza S 3 0 3 6
  EFT 581 Ekonomiye Giriş S 3 0 3 6
  HADİS
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  TIB 527 Hadis Usulü Literatürü S 3 0 3 6
  TIB 547 Klasik Hadis Şerhleri  S 3 0 3 6
  TIB 545 Hadis Literatürü: Tasnif Dönemi S 3 0 3 6
  TIB 555 Hadis İlmini Oluşturan Alt Disiplinler: Ulûmu'l-Hadis S 3 0 3 6
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Tefsir, Kelâm alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 6
  TEFSİR
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  TIB 533 Kur’an Tarihi  S 3 0 3 6
  TIB 537 Klasik Dönem Tefsir Ekolleri  S 3 0 3 6
  TIB 535 Tefsir Usulü  Literatürü  S 3 0 3 6
  TIB 557  Klasik Tefsir Usulü Metinleri S 3 0 3 6
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Hadis, Kelâm alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 6
  KELAM
  KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  TIB 539 Mütekaddimin Dönemi Kelamı: Meseleler ve Literatür  S 3 0 3 6
  TIB 563 Kelâm İlminin Teşekkül Süreci ve İlk Fırkalar S 3 0 3 6
  TIB 541 Mukayeseli Kelam Metinleri S 3 0 3 6
  TIB 559 Erken Dönem Osmanlı Dini Düşüncesi S 3 0 3 6
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Hadis, Tefsir alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 6
               
    II.YARIYIL ALAN SEÇMELİ DERSLER
  İSLAM HUKUKU          
    DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
  TIB 526 Muamelat Fıkhı S 3 0 3 7,5
  TIB 524 Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İçtihat S 3 0 3 7,5
  TIB 564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları S 3 0 3 7,5
  TIB 566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları S 3 0 3 7,5
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Tefsir, Hadis, Kelâm alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5
               
  HADİS
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 532 Günümüz Hadis Meseleleri S 3 0 3 7,5
  TIB 568 Ahkâm Hadisleri  S 3 0 3 7,5
  TIB 546 Hadis Literatürü S 3 0 3 7,5
  TIB 548  Hadis Tenkidi  S 3 0 3 7,5
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Tefsir, Kelâm, İslâm Hukuku alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5
  TEFSİR
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 534 Mukayeseli Tefsir Metinleri  S 3 0 3 7,5
  TIB 538 Kur’an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar S 3 0 3 7,5
  TIB 536 Oryantalistler ve Kur’an Araştırmaları S 3 0 3 7,5
  TIB 570 Kur’an ve Beyan İlmi  S 3 0 3 7,5
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Hadis, Kelâm, İslâm Hukuku alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5
  KELAM
  Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  TIB 540 Müteahhirin Dönemi Kelamı: Meseleler ve Literatür  S 3 0 3 7,5
  TIB 574 Günümüz Kelâm Problemleri S 3 0 3 7,5
  TIB 576 Mukayeseli Teoloji Okumaları S 3 0 3 7,5
  TIB 550 İslam Ahlak Teorileri S 3 0 3 7,5
    Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku alanlarından birinden bir ders seçilecek. S 3 0 3 7,5