Anasayfa
 • Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı
 • Geri Dön
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

  Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki     EK-4

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  ÖĞRETİM PLANI
                 
  I. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 0 1 2
    Alan içi Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 7
  TOPLAM   13 0 0 13 30
  TOPLAM KREDİ   13 30
                 
  II. Yarıyıl
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED502 Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri Z 0 0 0 NC 2
    Alan içi Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders V S 3 0 0 3 7
    Alan içi Seçmeli Ders VI S 3 0 0 3 7
    Serbest Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 7
  TOPLAM   12 0 0 12 30
  TOPLAM KREDİ   25 60
                 
  TEZ ve SEMİNER
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED590 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 NC 50
  TED591 Yüksek Lisans Semineri Z 0 0 0 NC 10
  TOPLAM   0 0 0 0 60
  TOPLAM KREDİ   25 120
                 
  ALAN SEÇMELİ DERSLER
  Modül A: Klasik Türk Edebiyatı
  KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  TED521 Klasik Türk Edebiyatında Fars Etkileri S 3 0 0 3 7
  TED522 Klasik Osmanlı Türkçesi:  Manzum Metinler S 3 0 0 3 7
  TED523 Klasik Türk Edebiyatında Özel Konular: Mesnevi S 3 0 0 3 7
  TED524 Klasik Türk Edebiyatında Özel Konular: Kaside S 3 0 0 3 7
  TED525 Klasik Osmanlı Türkçesi: Mensur Metinler S 3 0 0 3 7
  TED526 Metinlerle Çağatay Edebiyatı S 3 0 0 3 7
  TED527 Klasik Türk Edebiyatında Nazire S 3 0 0 3 7
  TED528 Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri S 3 0 0 3 7
  TED529 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları S 3 0 0 3 7
  TED530 Sultan Şairler S 3 0 0 3 7
  TED552 Yunus Emre Okumaları S 3 0 0 3 7
  TED559 Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri S 3 0 0 3 7
  Modül B: Türk Dili
  TED531 Köktürkçe Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED532 Uygur Türkçesi Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED533 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED534 Harezm-Kıpçak Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED535 Klasik Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED536 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED537 Eski Anadolu Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED538 Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED539 Yeni Uygurca Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED540 Kırgızca Dil Özellikleri S 3 0 0 3 7
  TED543 Sözlükbilimi S 3 0 0 3 7
  TED544 Anlambilim S 3 0 0 3 7
  TED545 Edimbilim S 3 0 0 3 7
  TED546 Söz Diziminde İleri Konular S 3 0 0 3 7
  TED547 Türk Dili Tarihi S 3 0 0 3 7
  TED556 Tarihsel Dilbilim S 3 0 0 3 7
  TED558 Türkolojinin Temel Meseleleri S 3 0 0 3 7
  TED561 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Karluk-Uygur Grubu S 3 0 0 3 7
  TED562 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Kıpçak Grubu S 3 0 0 3 7
  TED563 Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Oğuz Grubu S 3 0 0 3 7
  Modül C: Yeni Türk Edebiyatı
  TED548 Modern Türk Şiiri: Örnek Metinler S 3 0 0 3 7
  TED549 Eleştirel Okuma S 3 0 0 3 7
  TED550 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları S 3 0 0 3 7
  TED551 Edebiyatta Disiplinlerarasılık S 3 0 0 3 7
  TED553 Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları  S 3 0 0 3 7
  TED554 Modern Hikaye Çözümlemeleri S 3 0 0 3 7
  TED555 Roman Çözümlemeleri  S 3 0 0 3 7
  TED557 Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler S 3 0 0 3 7
  TED560 Modern Türk Edebiyatının Temel Meseleleri S 3 0 0 3 7
  TED564 Çocuk Edebiyatı S 3 0 0 3 7
  *Alan içi seçmeli dersler öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre ilgili modüllerden verilir.