Anasayfa
  • Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
  • Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Geri Dön
    Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

    Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik anlamda sınırların büyük ölçüde ortadan kalktığı günümüzde ekonomi ve finans sosyal refahın önemli unsurları olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu süreç aynı zamanda açık ekonominin yapısını ve işleyişini çok iyi anlayan, mikro ve makro düzeyde strateji geliştirebilecek elemanlara olan ihtiyacı hızla arttırmaktadır.

    Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla açılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan öğrencilere doktora çalışmalarına devam edebilmeleri veya çok uluslu şirketlerle küresel finans kuruluşlarında nitelikli eleman olarak istihdam edilebilmeleri için gerekli akademik formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir.