Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI 
EKONOMİ VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFT503 Uluslararası Ekonomi Politik Z 3 0 3 7
EFT505 Makroekonomik Göstergelerin Analizi Z 3 0 3 7
EFT507 Ekonomi ve Finans için Sayısal Yöntemler I Z 3 0 3 7
EFT509 Para Politikası ve Bankacılık Z 3 0 3 7
EFT500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   13 0 13 30
 
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 7,5
  Seçmeli Ders  S 3 0 3 7,5
  Seçmeli Ders S 3 0 3 7,5
  Seçmeli Ders S 3 0 3 7,5
EFE588 Seminer Z 0 0 0 2,0
TOPLAM   12 0 12 32
 
TEZ ve SEMİNER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFT590 Master Tezi Z 0 0 NC 50
EFT591 Ekonomi ve Finans Semineri Z 0 0 NC 8
TOPLAM   0 0 0 58
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 120
 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERS KURALLARI: 
Öğrenci dört seçmeli ders almak zorundadır (Ekonomi ve Finans alanlarının her birinden ikişer ders). Bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin o derse kayıt yaptırması gerekir.
 
EKONOMİ SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFT522 Ekonomi ve Finans için Sayısal Yöntemler II S 3 0 3 7,5
EFT524 Gelişen Piyasalar S 3 0 3 7,5
EFT526 Ekonomik Entegrasyonda Yeni Dinamikler S 3 0 3 7,5
EFT528 Ekonomik Modelleme ve Tahminleme S 3 0 3 7,5
 
FİNANS SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFT530 İslam Ekonomisi ve Finansı S 3 0 3 7,5
EFT532 İşletme Finansı S 3 0 3 7,5
EFT534 Portföy Yönetimi S 3 0 3 7,5
EFT536 Finans Piyasaları Hukuku S 3 0 3 7,5
             
DİĞER BÖLÜMLERE VERİLEN SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
HUK577 Hukuka Giriş S 3 0 3 6
EFT581 Ekonomiye Giriş S 3 0 3 6