Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Üniversite Senatosunun 09.12.2021 tarih ve 2021/26-6 sayılı karar eki EK.6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI 
EKONOMİ VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE) 
ÖĞRETİM PROGRAMI
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFE503 International Political Economy Z 3 0 3 7
EFE505 Analysis of Macro Economic Indicators Z 3 0 3 7
EFE507 Quantitative Methods for Economics and Finance I Z 3 0 3 7
EFE509 Monetary Policy and Banking Z 3 0 3 7
EFE500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 1 0 1 2
TOPLAM   13 0 13 30
 
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
  Elective Course S 3 0 3 7,5
  Elective Course S 3 0 3 7,5
  Elective Course S 3 0 3 7,5
  Elective Course S 3 0 3 7,5
EFE588 Seminar Z 0 0 0 2
TOPLAM   12 0 12 32
 
TEZ ve SEMİNER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFE590 Master Thesis Z 0 0 NC 50
EFE591 Seminar in Economics and Finance Z 0 0 NC 8
TOPLAM   0 0 0 58
 
GENEL TOPLAM       K AKTS
      25 120
 
AREA ELECTIVE COURSES
RULES FOR THE ELECTIVES:
Every student must take four electives (two in each area: Economics and Finance). In order for an elective class to be open, at least five students should be enrolled in. 
ELECTIVE COURSES OF ECONOMICS
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFE522 Quantitative Methods for Economics and Finance II S 3 0 3 7,5
EFE524 Emerging Markets S 3 0 3 7,5
EFE526 The New Dynamics in Economic Integration S 3 0 3 7,5
EFE528 Economic Modelling and Forecasting S 3 0 3 7,5
 
ELECTIVE COURSES OF FINANCE
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
EFE530 Islamic Finance and Economics S 3 0 3 7,5
EFE532 Corporate Finance S 3 0 3 7,5
EFE534 Portfolio Management S 3 0 3 7,5
EFE536 Law of Financial Markets S 3 0 3 7,5
EFE538 Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar S 3 0 3 7,5